Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
2191 ulular köprü olsa, basıp geçmebaşkaları ezici, kırıcı davransa da sen onlara uyma, büyüklere karşı saygıda kusur etme.
2192 ulularla urgan çekişmesenden daha güçlü ve bilgili olanlarla iyi geçin, zıtlaşma yenilirsin.
2193 ummadığın taş baş yararküçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir.
2194 umut, fakirin (garibin) ekmeğidiryoksul kişi, hep yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar.
2195 usta maymun kamçı istemezişini iyi bilen kişiye zorlama gerekmez.
2196 usta yanında perende atılmazbir konuda tam beceri kazanmamış olan kişi, o işin uzmanıyla kalkışacağı üstünlük yarışında yenilgiye uğrar.
2197 ustamın adı Hıdır, elimden gelen budurgücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.
2198 ustanın çekici bin altınalanında uzman olan bir kişi, bir sorunu kolayca çözümleyebilme becerisi gösteriyorsa bu, aynı işe yıllarca verilmiş emeklerin karşılığı olarak değerlendirilmelidir.
2199 uşağı işe koş, sen de ardına düşçocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
2200 utananın oğlu kızı olmamışbir şeyi elde etmek için çalışmalı, tembel tembel oturmamalıdır.
2201 utanma pazar, dostluğu bozartaraflar birbirine ne denli yakın da olsalar bir alışverişte açıkça konuşup anlaşmaları gerekir, “ayıp olur” kaygısıyla başta değinilmeyen konular yüzünden sonradan araya soğukluk, kırgınlık girer.
2202 utanma pazar, mideyi bozartaraflar birbirine ne denli yakın da olsalar bir alışverişte açıkça konuşup anlaşmaları gerekir, “ayıp olur” kaygısıyla başta değinilmeyen konular yüzünden sonradan araya soğukluk, kırgınlık girer.
2203 uyku durak yokdinlenme imkânı yok.
2204 uzak menzile yavaş gitmelizaman alacak işler aceleye getirilmemelidir.
2205 üç göç, bir yangın yerini tutarbir yerden başka bir yere taşınırken bazı eşya kırılır, dökülür, kaybolur, birçok kez taşınma sonunda bu eşya yangın artığına döner.
2206 üçlenmemiş eken, olmamış ekergerekli koşullarını yerine getirmeden bir işe başlayan kişi olumlu sonuç alamaz.
2207 ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirirbeceriksiz kimselerin iyilik yapayım derken zarara yol açtıklarını anlatan bir söz.
2208 ürüyen köpek ısırmazbağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden zarar gelmez.
2209 üşenenin oğlu kızı olmamışbir şeyi elde etmek için çalışmalı, tembel tembel oturmamalıdır.
2210 üşüntü köpekler mandayı paralarbirlikten güç doğar.
2211 üvey, öz olmaz kemha, bez olmazbir çocuk ne denli sevilse, ilgi görse de öz annesindeki şefkati üvey annesinde bulamaz, üvey anne öz annenin yerini dolduramaz.
2212 üveye etme, özünde bulursun geline etme, kızında bulursunöz evladı bir gün öksüz kalırsa başkalarının ona kötü davranmasını istemeyen, üvey evladına kötü davranmamalıdır kızına ileride gelin olarak gideceği yerde kötü davranılmasını istemeyen, kendi gelinine kötü davranmamalıdır.
2213 üzüm üzüme baka baka kararırher zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar.
2214 üzümünü ye de bağını sormayararlandığın şeyin nereden geldiğini araştırma.
2215 vakit, nakittirzaman çok değerlidir, boş yere harcanmamalıdır.
2216 vakitsiz öten horozun başını keserlerher söz yerinde ve zamanında söylenmelidir, zamansız ve yersiz söylenen sözler büyük zararlara yol açabilir.
2217 var eli titremezvarlıklı kimse, uzun boylu düşünmeden hayırlı işlere yardım eder.
2218 var evi kerem evi, yok evi verem (elem) evivarlıklı ailenin durumu konuk ağırlamaya, gereken yerlere yardım etmeye, armağanlar vermeye elverişlidir yoksul ailenin evinde sıkıntı ve dertten başka bir şey bulunmaz.
2219 var ne bilsin yok hâlindenvarlıklı olan, yoksulun ne denli sıkıntı içinde bulunduğunu bilmez.
2220 var varlatır, yok söyletirvarlık, kişiye yüksekten atma ve varlığını artırma gücü verir yokluk ise ancak sızlanmaya, yakınmaya yol açar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir