Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
211 al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun)bir yolsuzluğun suçluları aranırken o işte kusuru olan kişi telaşlanır.
212 al malın iyisini, çekme kaygısınımalın iyisini alan, onu tasasız kullanır.
213 ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmazdeğerli bir şeyden her zaman istenilen verim alınmaz.
214 ala keçiyi gören içi dolu yağ sanırbir şeyin dış görünüşüne bakarak içinin de öyle olduğunu sananlar yanılırlar.
215 alacağım olsun da alakargada olsunborçlu olmaktansa alacaklı olmak iyi bir şeydir.
216 alacakla verecek (borç) ödenmezbir yerden alacağınız parayla başka bir yere olan borcunuzu kapatamazsınız.
217 alakargada alacağım olsun, alamazsam gözümü oysunborçlu olmaktansa alacaklı olmak iyi bir şeydir.
218 alçacık eşeğe herkes binergüçsüz ve koruyucusuz bir kimseyi buyruk altına almak ve ezmek kolaydır.
219 alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolaynasıl ki boyu kısa olan eşeğe binmek kolaysa öksüz çocuğa kötü davranmak da onu koruyan kimse olmadığı için kolay olur.
220 alçak uçan yüce konar, yüce uçan (konan) alçak konar (uçar)alçak gönüllü olan toplum içinde saygı görür ve yücelir, kendisini herkesten üstün gören sevilmez ve toplum içinde iyi bir yer edinemez.
221 alçak yer yiğidi hor gösterirbasit bir çevrede yaşayan, önemsiz bir görevde çalışan her yönden değerli olan kişi önemsiz bir görevde çalışıyorsa yeteneklerini tam olarak gösteremez, bundan dolayı değeri anlaşılmaz.
222 alçak yerde tepecik kendisini dağ sanırbilgili kimselerin bulunmadığı yerde cahil kişi bilgiçlik taslar.
223 alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alırinsan kendi durumuna göre bir yaşam tarzı benimsemeli, arkadaşlarını da ona göre seçmelidir.
224 âleme verir talkını (telkini), kendi yutar salkımıkendisinin inanmadığı ve tutmadığı öğütleri başkalarına kolayca verir.
225 âlemin ağzı torba değil ki büzesinbaşkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız.
226 alet işler, el övünürbir kimse ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları olmadan kusursuz iş yapamaz.
227 alıcı kuşun ömrü az olurbaşkalarına saldırmayı alışkanlık edinen kimsenin düşmanı çok olur, bu düşmanlar onun canına kıyarlar.
228 alışmadık götte don durmazbir kimse alışmadığı, sıkıcı bir duruma kendini kolay kolay uyduramaz, ondan bir an önce kurtulmaya çalışır.
229 alışmış kudurmuştan beterdiralışılan bir şeyden kolayca vazgeçilmez.
230 alışmış kursak bulamacını isterkişi, yararlanmaya alıştığı şeyden yoksun kalmak istemez.
231 âlim unutmuş, kalem unutmamışinsan ne kadar bilgili olursa olsun her şeyi aklında tutamayacağı için unutulmaması istenilen şey mutlaka yazılmalıdır.
232 âlimden zalim doğartopluma yaptıklarıyla daima yararlı olmuş bir bilginin çocuğu da öyle olacak diye bir kural yoktur.
233 Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verirTanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir.
234 Allah bana, ben de sanaşimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim.
235 Allah bilir ama kul da sezerbir işin nasıl bir sonuç vereceğini ancak Tanrı bilir ama insan da kafasını kullanarak aşağı yukarı bir tahminde bulunabilir.
236 Allah çam isteyene çam, mum isteyene mum verirTanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir.
237 Allah dağına göre kar verirTanrı herkese dayanabileceği ölçüde sıkıntı verir.
238 Allah dokuzda verdiğini sekizde almazalın yazısı ne ise o olur.
239 Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açarişi bozulan kişi umutsuzluğa düşmemeli, Tanrı'nın onu daha iyi bir işe kavuşturacağına inanmalıdır.
240 Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmışgeçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir