Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
241 Allah kulundan geçmezTanrı dar zamanlarında kulunun imdadına yetişir.
242 Allah kulunu kısmeti ile yaratırbu dünyada herkesin dar veya geniş, bir geçim yolu vardır.
243 Allah sabırlı kulunu severTanrı sabırlı kulunu sevdiği için sabırlı olmaya daha çok dikkat etmeliyiz.
244 Allah sağ gözü (eli) sol göze (ele) muhtaç etmesinTanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin.
245 Allah sevdiğine dert verirTanrı, derdin kendisinden geldiğine inanarak yakınmayanları ödüllendireceği için sevdiğine dert verir.
246 Allah uçamayan kuşa alçacık dal verirAllah, yetenekleri kısıtlı olanlara durumlarına uygun bir yaşama düzeni verir.
247 Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demezTanrı dilerse hiç tanınmayan, yoksul bir aile çocuğunu da üne, zenginliğe kavuşturur.
248 Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirirTanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir.
249 Allah’a bir can borcu varAllah’a vereceği canından başka hiç kimseye bir borcu yok.
250 Allah’ın bildiği kuldan saklanmazkişi işlediği suçtan dolayı önce Tanrı'ya karşı sorumludur ve bu suçu da Tanrı bilir, bu nedenle onu kuldan saklamak gerekmez.
251 Allah’ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovarAllah bir kişiyi mutsuz yaratmışsa hiç kimse onun kaderini değiştiremez.
252 alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırıbiniciler doru ve kır donlu atları, sarı, al ve yağız renkli olanlardan daha üstün sayarlar, o nedenle at alırken seçimi ona göre yapmak gerekir.
253 alma mazlumun ahını çıkar, aheste ahestekimseye eziyet edip ahını alma, sonra yaptığın kötülüklerin cezasını ömür boyu çekersin.
254 almadan vermek Allah’a mahsusinsan yaptığı herhangi bir şey için mutlaka karşılık bekler.
255 almadığın hayvanın kuyruğunu tutmaalmayacağın bir şeye alacakmışsın gibi yakın ilgi gösterme, işinde çalıştırmayacağın kimseye çalıştıracakmışsın gibi umut verme.
256 alna yazılan başa gelirkişi, kaderi ne ise onu görür.
257 alt değirmen güçlü akarkaynakları eski ve bol olan kuruluşlar sağlam ve verimli olur.
258 altı aylık seyislikle kırk yıllık fışkı karıştırılmazbir işi tam öğrenmeden, inceliklerini kavramadan, ustalaşmadan o işte bilgiçlik taslanmaz.
259 altı olur, yedi olur, hep Allah’ın dediği olurönceden ne kadar hesap yapılırsa yapılsın, sonunda Tanrı'nın dilediği olur.
260 altın adı pul oldu, kız adı dul olduuygunsuz davranışları yüzünden temiz tanınan kişiliği lekelendi.
261 altın anahtar her kapıyı açarpara olduğunda her güçlük yenilebilir.
262 altın ateşte, insan mihnette belli oluraltına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür.
263 altın eli bıçak kesmez1) varlıklı veya değerli kişilerin elini kimse bükemez 2) herhangi bir işte usta olan her zorluğun üstesinden gelir.
264 altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olurhiç kimse zenginliğine güvenmemelidir, gün gelir yoksullaşır ve fakir kimseye muhtaç olur.
265 altın pas tutmazşerefli, temiz insana hiç kimse leke süremez.
266 altın tutsa toprak olur (altına yapışsa elinde bakır kesilir)giriştiği işlerde büyük talihsizliklere uğrayan kimsenin durumunu anlatan bir söz.
267 altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmazdeğerli kişi veya nesneler, ne türlü uygunsuz koşullar içinde bulunurlarsa bulunsunlar değerlerini ve niteliklerini yitirmezler.
268 altın yere düşmekle pul olmazüstün nitelikli kişinin değeri, bulunduğu yerden uzaklaştırılmasıyla azalmaz.
269 altını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdirtutumluluk değersiz görünen şeyleri değerlendirmekle olur.
270 altının kadrini sarraf bilirbir kimsenin, bir şeyin değerini ancak bu konularda uzmanlığı bulunanlar bilir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir