English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
455I still use it in my advertisingBen onu hala reklamlarımda kullanırım.
456It costs time.O zamana mal olur.
457I did well in the interview!Mülakatım iyi geçti. Ben mülakata iyiydim.
458I know whose son you are.Ben senin kimin oğlu olduğunu biliyorum.
459Do not try to beat himOnu yenmeyi deneme.
460It will take too much time.Çok fazla zaman alacak.
461We know whose it is.Biz onun kimin olduğunu biliyoruz.
462I will take part.Ben katılacağım.
463The man, whose son is here, is in the house as well.Oğlu burada olan adam da evde.
464It will resolve itself.O kendini çözümleyecek.
465I have a land line.Benim bir sabit hattım var.
466The soup and your check.Çorba ve hesabınız.
467But the team was out of luck.Ama takımın şansı kalmamıştı.
468I would have had informationBenim bilgim olurdu.
469He talked about himselfO kendi hakkında konuştu.
470He sees himself in the mirror.O kendini aynada görür.
471What does it look like?O neye benzer.
472Do you want me to repeat it?Siz onu tekrar etmemi ister misiniz?
473For over a decadeOn yıldan daha uzun bir süre boyunca
474What other options do i have?Başka ne seçeneklerim var?
475So you have an option.Yani sizin bir seçeneğiniz var.
476Who had lived there?Orada kim yaşamıştı?
477It's now in its own world.O Şimdi kendi dünyasındadır.
478I have never said it.Ben hiç onu söylemedim.
479They could tell us the truth.Onlar bize gerçeği söyleyebildiler
480We would have had children.Çocuklarımız olurdu.
481It is impossible to reachUlaşmak imkansız.
482A couple more!Birkaç tane daha!
483The food is expensive as everYemek her zamanki gibi pahalı
484I have no interest in the matter.Benim meseleye ilgim yok.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir