English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
485My father is going to reduce how much he eatsBenim babam yemeğini azaltacak.
486I know the things he is afraid of.Ben onun korktuğu şeyleri bilirim.
487A Life for a lifeBir cana karşılık bir can
488You already knew that. Didn't you?Bunu zaten biliyordun değil mi?
489Dream of usBizi düşle.
490It is a fact of lifeBu hayatın bir gerçeği.
491Is that all?Hepsi bu kadar mı?
492How big is the distance?Mesafe ne kadar?
493This does not affect meBu beni etkilemez
494I am now going to put myself into your place.Ben şimdi kendimi senin yerine koyacağım.
495We have never spoken.Biz hiç konuşmadık.
496He had not known what to do.O ne yapacağını bilmemişti.
497As far as I know, he is American.Bildiğim kadarıyla o amerikalı.
498What is the reason of all of this?Bütün buların sebebi nedir?
499We all agree with you.Hepimiz sana katılıyoruz.
500What did I have?Bende ne vardı?
501I will take partBen katılacağım.
502By then you will have called someone elseSen o zamana kadar başka birini aramış olacaksın.
503I know the things he is afraid of.Ben onun korktuğu şeyleri biliyorum.
504He said that himself.O onu kendi söyledi.
505Which features does it have?Onun ne özellikleri var?
506You are not the architect.Mimar sen değilsin
507You are not an architectSen bir mimar değilsin.
508Come as you are, as you were, as i want you to be.Olduğun gibi gel, eskiden olduğun gibi, benim senin olmanı istediğim gibi.
509She took the case into court.O davayo mahkemeye götürdü.
510I will have found the keys.Anahtarları bulmuş olacağım.
511Do I need to add salt?Tuz eklemem gerekir mi?
512He sometimes thinks of leaving.O bazen ayrılmayı düşünür.
513Is it my turn?Benim sıram mı?
514If I knew I would not ask.Bilseydim sormazdım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir