English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
545I am among you.Ben sizin aranızdayım.
546This is the water we produce. (This is the water which we produce.)Bizim ürettiğimiz su bu.
547Do not leave the door open.Kapıyı açık bırakmayın.
548In the woods there are big trees.Ormanda büyük ağaçlar vardır.
549The woods are full of trees.Orman ağaçlarla dolu.
550I do not want to leave you.Ben seni terketmek istemiyorum.
551Leaving the car here is not a good idea.Arabayı burada bırakmak iyi bir fikir değil.
552This is the man whose duck is blue.Ördeği mavi olan adam bu.
553She did it on purpose. (He did it knowingly.)O onu bilerek yaptı.
554How are they doing that?Onlar şunu nasıl yapıyorlar?
555What is the issue?Mesele nedir?
556The fair is full of peopleFuar insanlarla dolu.
557How dare you?Buna nasıl cürret edersin?
558I did itBaşardım.
559You haven't changedHiç değişmemişsin.
560You look stunned.Sersemlemiş görünüyorsun.
563As we thought, he had gone abroad.Bizim düşündüğümüz gibi, o yurtdışına gitmişti.
564Yes, she has already written it.Evet, o onu zaten yazdı.
565The problem is the machine itself.Problem problem makinenin kendinde.
566We write on the line.Biz çizginin üzerine yazarız.
567Just in caseNe olur ne olmaz
568Let me explain.Açıklamama izin ver.
569Who has allowed it.Ona kim izin verdi?
570I've already met it.Ben onunla zaten tanıştım.
571There is no time to lose.Kaybedecek zaman yok.
572You had taken my place.Sen benim yerimi almıştın.
573The plane had already taken off when I reached the airport.Ben havalimanına ulaştığımda uçak çoktan kalkmıştı.
574What do you think of his attitude?Sen onun tavrı hakkında ne düşünüyorsun?
575If my memory is good.Eğer benim hafızam iyiyse.
576I had tried everything.Ben her şeyi denemiştim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir