English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
577From which directionHangi yönden?
578You do the minimum work.Sen minimum işi yaparsın.
579Are there any messages for me?Benim için mesaj var mı?
580Take her as an example.Onu örnek al.
581There are conflicts in my country.Benim ülkemde anlaşmazlıklar vardır.
582Who informed the newspapers?Gazetelere kim haber verdi?
583He eats out of the bowl.O kaseden yer.
584Nobody is content.Kimse memnun değil.
585Listen to yourselves!Kendinizi dinleyin!
586This is the man whose duck is blue.Ördeği mavi olan adam bu.
587Don't fear! - Do not be afraid!Korkma!
588Good, we are going to assume that you are you.İyi, biz senin sen olduğunu farz edeceğiz.
589It seemed familiar.O tanıdık göründü.
590Training the animals is impossible.Hayvanları eğitmek imkansız.
591Please give me a call.Lütfen beni arayın.
592Performance was almost over.Performans neredeyse bitmişti.
593This allows people to talk on the Internet.Bu, insanların internette konuşmasına olanak sağlar.
594Coffee gives you energy.Kahve sana enerji verir.
595She'll set up an office in that building.O şu binada bir ofis kuracak.
596This is the last day You're gonna be you and I'm gonna be me.Senin sen, benimse ben olabileceğimiz son gün.
597So please, Forgive me.Bu yüzden lütfen beni bağışla.
598How do we analyse it?Onu nasıl analiz ederiz?
599My mother had felt nothingBenim annem hiçbir şey hissetmemişti.
600Benim annem hiçbir şey hissetmemişti.Benim iyileşmek için bir haftaya ihtiyacım var.
601His work goes on.Onun işi devam eder.
602For over a decade.On yıldan daha uzun bir süre boyunca.
603I have lost my strength.Ben kuvvetimi kaybettim.
604We are without strength.Biz güçsüzüz.
605There is a strong hate between the two.İkisinin arasında güçlü bir nefret var.
606Fill it upDepoyu doldur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir