English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
759It is the city that I mentioned to you. - It is the city of which I told you.O sana bahsettiğim şehirdir.
761 He is the man whom I love.Benim sevdiğim adam o.
762He used to say that it was going to rain.O yağmur yağacağını söylerdi.
763He should not do thatO onu yapmamalı.
764I want you to walk.Ben senin yürümeni istiyorum.
765Have you not had a camera?Senin bir kameran olmadı mı?
766Let me top you up.İçkini tazeleyeyim.
767It's better this way.Böylesi daha iyi.
768One of his attempts was a success.Onun teşebbüslerinden biri başarılıydı.
769How much is this worth?Bu ne kadar eder?
770It is as if it did not remember me.Sanki o beni hatırlamadı.
771They write for decades.Onlar onlarca yıldır yazar.
772For over a decadeOn yıldan daha uzun bir süre boyunca
773Your books are as interesting as ever.Senin kitapların her zamanki kadar ilginç.
774As you wish! Nasıl istersen!
775Come to me if you have difficulties. Eğer zorluk çekersen bana gel.
776Time is now the currency.Zaman artık para birimidir.
777We turn here to the airport. Biz hava alanına buradan döneriz.
778You do not have the right to open this box. Senin bu kutuyu açmaya hakkın yok.
779Any of them or none of them? Herhangi biri mi yoksa hiçbiri mi?
780 That is one of his famous phrases. Şu onun ünlü ifadelerinden biridir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir