English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
759It is the city that I mentioned to you. - It is the city of which I told you.O sana bahsettiğim şehirdir.
761 He is the man whom I love.Benim sevdiğim adam o.
762He used to say that it was going to rain.O yağmur yağacağını söylerdi.
763He should not do thatO onu yapmamalı.
764I want you to walk.Ben senin yürümeni istiyorum.
765Have you not had a camera?Senin bir kameran olmadı mı?
766Let me top you up.İçkini tazeleyeyim.
767It's better this way.Böylesi daha iyi.
768One of his attempts was a success.Onun teşebbüslerinden biri başarılıydı.
769How much is this worth?Bu ne kadar eder?
770It is as if it did not remember me.Sanki o beni hatırlamadı.
771They write for decades.Onlar onlarca yıldır yazar.
772For over a decadeOn yıldan daha uzun bir süre boyunca
773Your books are as interesting as ever.Senin kitapların her zamanki kadar ilginç.
774As you wish! Nasıl istersen!
775Come to me if you have difficulties. Eğer zorluk çekersen bana gel.
776Time is now the currency.Zaman artık para birimidir.
777We turn here to the airport. Biz hava alanına buradan döneriz.
778You do not have the right to open this box. Senin bu kutuyu açmaya hakkın yok.
779Any of them or none of them? Herhangi biri mi yoksa hiçbiri mi?
780 That is one of his famous phrases. Şu onun ünlü ifadelerinden biridir.
781In which room of the palace is the money?Para sarayın hangi odasında?
783he did it knowingly. - She did it on purpose.O onu bilerek yaptı.
784I do not know what you are going to ask.Ben sizin ne soracağınızı bilmiyorum.
785Why does she not do her job? - Why doesn't she do her job?O neden işini yapmaz?
786What is the cause of all of these?Bütün bunların sebebi nedir?
787At the root of the problem, there are two main causes.Problemin kökünde iki ana sebep vardır.
788The child who is not born.Doğmamış çocuk.
789He tells him a secret.O ona bir sır verir.
790I am going to continue to ask the same question.Ben aynı soruyu sormaya devam edeceğim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir