English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
121I thought you were a doctorBen senin bir doktor olduğunu düşündüm
122We have known each other for years.Biz yıllardır birbirimizi tanırız
123She thought about that trip even at nightO, o gezi hakkında gece bile düşündü.
124It does not belong to meO bana ait değil
125I think he gave me the wrong piece.Bence o bana yanlış parçayı verdi
126I saw him looking at meOnu bana bakarken gördüm
127O know whose son you areBen senin kimin oğlu olduğunu biliyorum
128Who Knows whyKim bilir niye
129Where And with whomNerede ve kiminle
130This is a total failureBu tamamen bir fiyasko
131I tell you the truthBen sana doğruyu söylerim
132She did it on purposeO onu bilerek yaptı
133I want to ask you a favorBen senden bir iyilik isterim
134Tell him yourselfOna kendin söyle
135I am full of joyBen çok mutluyum
136My attitude has changedBenim tavrım Değişti
137AttemptTeşebbüs
138Is it in our interestO bizim çıkarımızamıdır?
139What is the charge against you?Sana yapılan suçlama nedir?
140I tell you the truthBen sana doğruyu söylerim
141The toothpaste works.Diş macunu işe yarar
142That is how they prevent it.Onlar onu öyle önlerler
143I lost myselfBen kendimi kaybettim
144You have to do it yourselfSen onu kendin yapmak zorundasın.
145Tell him yourselfOna kendin söyle
146The boy looks at her and smilesOğlan ona bakar ve gülümser
147LedYönetmek
148I kick the door.Ben kapıyı tekmelerim
149He goes swimming as wellO da yüzmeye gider
150It seems that he was a great athleteGörünüşe göre o büyük bir sporcuymuş.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir