Kişi Adları Sözlüğü - XML
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. İsimler ve anlamlarını içerir. Kaynak : Türk Dil Kurumu


IDİsimKökenCinsiyetSöylenişiAnlamı
3241EvdegülTürkçe+FarsçaKızEvdegülEvde olan güzel.
3242EvecenTürkçeKızEvecenÇabuk hareket eden, canlı, ivecen.
3243EvginTürkçeErkekEvginAceleci, telaşlı.
3244EvhatArapçaErkekEvhatTek, yegâne, biricik.
3245EvinTürkçeKızEvin1. Bir şeyin içindeki öz, cevher. 2. Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü. 3. Çok taneli başak. 4. Tohum, tane.
3246EvirgenTürkçeErkekEvirgenİşini bilen, tedbirli kimse.
3247EvliyaArapçaErkek(evliya:)1. Erenler, ermişler. 2. Koruyanlar, himaye edenler. 3. Allah’a yakın olanlar.
3248Evnur Türkçe+Arapça Kız Evnur Eve aydınlık veren.
3249EvranTürkçeErkekEvran1. Çok uzun boylu insan. 2. Kasırga, hortum. 3. Evren.
3250EvrenTürkçeErkekEvren1. Gök varlıklarının tümü, kâinat. 2. Ejder, ejderha. 3. Boylu boslu, yakışıklı. 4. Kahraman, yiğit. 5. Zaman.
3251EvrenataTürkçeErkekEvrenataEvrene nam salmış ata.
3252EvrenselTürkçeErkekEvrensel1. Tüm insanlığı ilgilendiren. 2. Dünya ölçüsünde, dünya çapında.
3253EvrimTürkçeErkekEvrimAğır ağır ve kendiliğinden oluşan değişim.
3254EvrimerTürkçeErkekEvrimerAğır ağır ve kendiliğinden oluşan değişen kimse.
3255EvsenTürkçeErkekEvsenHafif, az, yavaş.
3256EvşenTürkçeErkekEvşenEve mutluluk ve şenlik getiren kimse..
3257EylemTürkçeErkekEylemBir durumu değiştirmek için gösterilen çaba.
3258EylülArapçaErkekEylülYılın dokuzuncu ayı.
3259EymenArapçaErkekEymen1. Daha uğurlu, daha bereketli.2. Sağ tarafta olan.
3260EyüpArapçaErkekEyüp1. Çok ıstırap çeken kimse.2. Kuran’da adı geçen ve "sabırlı insan" örneği olarak gösterilen peygamber.
3261EyyamArapçaErkekEyyam1. Günler, gündüzler. 2. Zaman. 3. Sözü geçerlik, nüfuz.
3262EzelArapçaErkekEzelBaşlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman, öncesizlik.
3263EzelhanArapça+TürkçeErkekEzelhanBaşlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman hükümdarı.
3264EzelîArapçaKız(ezelî:)Öncesiz, başlangıçsız.
3265EzgiTürkçeKızEzgiBelli bir kurala göre oluşturulan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme.
3266EzginTürkçeKızEzginSenin ezgin, nağmen anlamında kullanılan bir ad.
3267EzgüTürkçeErkekEzgübk. Edgü
3268EzgüerTürkçeErkekEzgüerbk. Edgüer
3269Ezgütekin Türkçe Erkek Ezgütekin İyi hükümdar.
3270FadılArapçaErkek(fa:dıl)bk. Fazıl

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir