Kişi Adları Sözlüğü - XML
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. İsimler ve anlamlarını içerir. Kaynak : Türk Dil Kurumu


IDİsimKökenCinsiyetSöylenişiAnlamı
5671MüferrihArapçaErkekMüferrihFerahlık veren, iç açan.
5672MüfideArapçaKız(müfi:de)1. Anlatan, ifade eden, anlamlı. 2. Yararlı, faydalı.
5673MüfitArapçaErkekMüfit1. Anlatan, ifade eden, anlamlı. 2. Yararlı, faydalı.
5674MüftüArapçaErkekMüftü1. Fetva veren. 2. İl ve ilçelerde din işlerine bakan kimse.
5675MügeFransızcaKızMügeİnci çiçeği.
5676MüheyyaArapçaKız(müheyya:)Hazır.
5677MühibeArapçaKızMühibeKorku ve saygı uyandıran.
5678Mühip Arapça Erkek Mühip Heybetli, korku ve saygı uyandıran.
5679Mühürdar Arapça+Farsça Erkek Mühürdar Bir daire veya bakanlığın resmî mührünü kullanma yetkisi olan kimse.
5680MüjdatFarsça + ArapçaErkekMüjdatMüjdeler, sevinçli haberler.
5681MüjdeFarsçaKızMüjdeSevindirici haber.
5682MüjgânFarsçaKızMüjgânKirpik, kirpikler.
5683MükâfatArapçaKız(mükâ:fat)1. Ödül. 2. Sevindirici haber.
5684MükerremArapçaErkekMükerremSaygıdeğer, sayılan, aziz.
5685MükevvenArapçaKızMükevvenMeydana getirilmiş, yaratılmış.
5686MükreminArapçaErkekMükreminbk. Mükrimin
5687MükrimArapçaErkekMükrimİkram eden, ağırlayan, konuksever.
5688MükrimeArapçaKızMükrimeKonuksever, ikram eden, ağırlayan.
5689MükriminArapçaErkekMükriminAğırlayanlar, konukseverler, ikram edenler.
5690MülâyimArapçaErkek(mülâ:yim)1. Uygun. 2. Yumuşak huylu, sakin kimse.
5691MülâzımArapçaErkek(mülâ:zım)1. Ayrılmayan, tutunup kalan. 2. Bir işe girmek için bir süre parasız gidip gelen.
5692MüldürTürkçeErkekMüldürBerrak, saf, duru.
5693MülhimArapçaErkekMülhimİlham veren, içe doğduran, esinlendiren.
5694MülhimeArapçaKızMülhimeİlham veren, içe doğduran, esinlendiren.
5695MülketArapçaErkekMülketÜlke.
5696MüminArapçaErkekmü:min)1. Tanımış, iman etmiş. 2. İslam dinine inanmış, Müslüman.
5697MümineArapçaKız(mü:mine)1. Tanımış, iman etmiş. 2. İslam dinine inanmış, Müslüman.
5698MüminhanArapça+TürkçeErkekMüminhanİnanmış, inançlı hükümdar.
5699MümtazArapçaErkekMümtaz1. Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. 2. Seçkin.
5700MümtazeArapçaKız(mümta:ze)1. Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. 2. Seçkin.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir