Kişi Adları Sözlüğü - XML
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. İsimler ve anlamlarını içerir. Kaynak : Türk Dil Kurumu


IDİsimKökenCinsiyetSöylenişiAnlamı
5701MünasipArapçaErkek(müna:sip)Uygun, yerinde, yaraşır, yakışır.
5702MünciArapçaErkekMünciKurtarıcı, kurtaran, önder.
5703MünciyeArapçaKızMünciyeKurtarıcı, kurtaran, önder.
5704MünevverArapçaKızMünevver1. Aydınlatılmış, ışıklı, parlatılmış. 2. Aydın.
5705MünibeArapçaKızMünibe1. Allah’a yönelen. 2. Güzel yağan, yararlı yağmur. 3. Bahar.
5706MünifArapçaErkekMünifYüksek, ulu, büyük.
5707MünifeArapçaKız(müni:fe)Yüksek, ulu, büyük.
5708MünimArapçaErkekMünim1. Nimet veren, yedirip içiren Allah. 2. Velinimet.
5709MünimeArapçaKızMünimeNimet veren, yedirip içiren.
5710MünipArapçaErkekMünip1. Tanrı´ya yönelen. 2. Güzel yağan, yararlı yağmur. 3. Bahar.
5711MünirArapçaErkekMünirNurlandıran, ışık veren, parlak.
5712MünireArapçaKızMünireNurlandıran, ışık veren, parlak.
5713Münteha Arapça Kız (münteha:) Son, sonuç.
5714MürenTürkçeErkekMürenIrmak, nehir, akarsu.
5715MürideArapçaKız(müri:de)İsteyen, arzulayan.
5716MüritArapçaErkekMürit1. Buyuran, emreden. 2. Bir tarikat şeyhine bağlı kimse.
5717MürselArapçaErkekMürsel1. Gönderilmiş, yollanmış. 2. Peygamber.
5718MürşideArapçaKızMürşideDoğru yolu gösteren, kılavuz.
5719MürşitArapçaErkekMürşit1. Doğru yolu gösteren, kılavuz. 2. Müritlerine tasavvufu öğreten, sırları ve gerçekleri gösteren tarikat şeyhi.
5720MürüvvetArapçaKızMürüvvetİnsanlık, cömertlik, iyilikseverlik.
5721MüsemmaArapçaKız(müsemma:)1. Adlanmış, adlı, ismi olan. 2. Belirli zaman.
5722MüsevverArapçaKızMüsevverÇevresine sur, duvar çevrilmiş, korunmuş.
5723MüslimArapçaErkekMüslimİslam dininde olan, Müslüman.
5724MüslimeArapçaKızMüslimeİslam dininde olan, Müslüman.
5725MüslümArapçaErkekMüslümbk. Müslim
5726MüslümeArapçaKızMüslümebk. Müslime
5727MüstakimArapçaErkekMüstakim1. Doğru, düz.2. Temiz, namuslu, doğru.
5728MüstakimeArapçaKız(müstaki:me)1. Doğru, düz.2. Temiz, namuslu, doğru.
5729MüstecapArapçaErkekMüstecapDileği kabul edilmiş kimse.
5730MüstenirArapçaErkekMüstenirIşıklı, parlak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir