Kişi Adları Sözlüğü - XML
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. İsimler ve anlamlarını içerir. Kaynak : Türk Dil Kurumu


IDİsimKökenCinsiyetSöylenişiAnlamı
6841RabiArapçaErkek(ra:bi:)Dördüncü çocuk.
6842RabiaArapçaKız(ra:bia)1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.
6843RabihArapçaErkek(ra:bih)Yararlı, kazançlı, kârlı.
6844RaciArapçaErkek(ra:ci)1. Yalvaran, rica eden. 2. Umutlu, umut veren.
6845RacihArapçaErkek(ra:cih)Değerli, üstün.
6846RaciyeArapçaKız(ra:ciye)1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.
6847RadiArapçaErkek(ra:di)bk. Razı
6848RadifeArapçaKız(ra:dife)Dinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.
6849RadiyeArapçaKız(ra:diye)Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
6850RafetArapçaErkek(ra:fet)bk. Refet
6851RafettinArapçaErkek(ra:fettin)bk. Refettin
6852RafiArapçaErkek(ra:fi)1. Kaldıran, yükselten, yücelten. 2. Tanrı´nın adlarından biri.
6853RafiaArapçaKız(ra:fia)Kaldıran, yükselten, destek olan.
6854RafihArapçaErkek(ra:fih)Rahat ve huzurlu yaşayan.
6855RagıpArapçaErkek(ra:gıp)İstekli, isteyen, rağbet eden.
6856RagibeArapçaKız(ra:gibe)1. Rağbet eden, isteyen. 2. Bol hediye.
6857RağbetArapçaKızRağbet1. İstek, arzu. 2. İstekle karşılama.
6858RahiArapçaErkek(ra:hi:)1. Rahat, huzurlu, dingin. 2. Far. Yolcu.
6859RahileArapçaKız(ra:hile)Yolcu, sefere çıkan.
6860RahimArapçaErkekRahim1. Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. 2. Tanrı´nın adlarından.
6861RahimeArapçaKızRahime1. Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli. 2. Hafif sesli, latif sözlü kız.
6862RahiyeArapçaKız(ra:hiye)Bal arısı.
6863RahmanArapçaErkekRahman1. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan. 2. Tanrı’nın adlarından.
6864RahmaniArapçaErkek(rahma:ni:)Tanrı’ya özgü, Tanrı’dan gelen, kutsal.
6865RahmetArapçaErkekRahmetAcıma, esirgeme, koruma.
6866RahmetiArapçaErkekRahmetiKoruyan, esirgeyen.
6867RahmetullahArapçaErkekRahmetullahTanrı’nın esirgemesi, koruması.
6868RahmiArapçaErkekRahmiAcıyan, merhamet eden.
6869RahmiyeArapçaKızRahmiyeAcıyan, merhamet eden.
6870RahşanFarsçaErkekRahşanParlak, parıltılı, ışıklı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir