Kişi Adları Sözlüğü - XML
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. İsimler ve anlamlarını içerir. Kaynak : Türk Dil Kurumu


IDİsimKökenCinsiyetSöylenişiAnlamı
7111SaireArapçaKız(sa:ire)Seyreden, hareket eden, yürüyen.
7112SaitArapçaErkekSait1. Kutlu, uğurlu. 2. İbadet etmiş, Tanrıya karşı görevini yapmış kimse.
7113SakTürkçeErkekSakBilgili, akıllı, zeki, uyanık.
7114SakaArapçaErkekSaka1. Evlere çeşmeden su taşıyan kimse. 2. Serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş.
7115SakınTürkçeErkekSakınİhtiyatlı, temkinli ol, kendini koru anlamında kullanılan bir ad.
7116SakıpArapçaErkek(sa:kıp)1. Parlak, ışıklı. 2. Delen, delik açan.
7117SakiArapçaErkek(sa:ki)1. Su veren, su dağıtan. 2. Kadehle içki sunan.
7118SakibeArapçaKız(sa:kibe)1. Döken, dökücü. 2. Dökülen.
7119SakinArapçaErkek(sa:kin)1. Durgun, dingin. 2. Sessiz, kendi hâlinde.
7120SakineArapçaKız(sa:kine)1. Durgun, dingin. 2. Sessiz, kendi hâlinde.
7121SakmanTürkçeErkekSakman1. Uyanık, akıllı kimse. 2. Sessiz, sakin kimse.
7122SalTürkçeErkekSal1. Bir tür ilkel ırmak veya deniz taşıtı. 2. Boy. 3. Yel, rüzgâr. 4. Büyük sarp kaya. 5. Kıyı, kenar.
7123SalaTürkçeErkekSalaSırayla ekimde, köyce ekime ayrılan yer.
7124SalâhArapçaErkekSalâh1. Düzelme, iyileşme, iyilik. 2. Barış. 3. Dine olan bağlılık.
7125SalâhattinArapçaErkekSalâhattinbk. Selâhattin
7126SalâhiArapçaErkek(salâ:hi)İyilikle, barışla ilgili.
7127SalanTürkçeErkekSalan1. Otlak, mera. 2. Dinlendirilen tarla, toprak.
7128SalârFarsçaErkek(sa:lâr)Başkumandan, başbuğ, önder.
7129SalcanArapça+FarsçaErkekSalcanbk. Selcan
7130SaldamTürkçeErkekSaldamCiddilik, ağırbaşlılık.
7131Salgur Türkçe Erkek Salgur Saldıran, saldırgan.
7132SalıkTürkçeErkekSalık1. Haber, bilgi. 2. Tavsiye.
7133SalıkbeyTürkçeErkekSalıkbeyTavsiye edilen bey.
7134SalıkbikeTürkçeKızSalıkbikeTavsiye edilen, beğenilen kadın.
7135SalınbikeTürkçeKızSalınbikeSalınan, nazlanan kadın.
7136SalihArapçaErkek(sa:lih)1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. Yetkisi, hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.
7137SalihaArapçaKız(sa:liha)1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. Yetkisi ve hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.
7138SalimArapçaErkek(sa:lim)1. Sağ, salim, sağlıklı. 2. Eksiksiz, kusursuz. 3. Korkusuz, emin.
7139SalimeArapçaKız(sa:lime)1. Sağ, sağlam. 2. Eksiksiz, kusursuz. 3. Korkusuz, emin.
7140SalisArapçaErkek(sa:lis)Üçüncü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir