Kişi Adları Sözlüğü - XML
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. İsimler ve anlamlarını içerir. Kaynak : Türk Dil Kurumu


IDİsimKökenCinsiyetSöylenişiAnlamı
9601ZambakArapçaKızZambakGüzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi.
9602ZamirArapçaErkekZamir1. İç, iç yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.
9603ZamireArapçaKız(zami:re)1. İç, iç yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır.
9604ZarifArapçaErkekZarif1. Güzel, şık, ince,kibar tavırlı. 2. İnce esprili, esprilerle konuşan.
9605ZarifeArapçaKızZarifeGüzel, şık, ince.
9606ZatiArapçaErkek(za:ti:)1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili.
9607ZatinurArapçaKız(za:tinur)Aydınlık, nurlu kişi.
9608ZatiyeArapçaKız(za:tiye)Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.
9609ZebercetArapçaKızZebercetZümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşı.
9610ZehraArapçaKız(zehra:)Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.
9611ZekâiArapçaErkek(zekâ:i)Zekâyla ilgili, zekâya ait.
9612ZekâvetArapçaKız(zekâ:vet)Zekâ, zekilik.
9613ZekeriyaArapçaErkekZekeriyaErkek.
9614ZekiArapçaErkekZekiAnlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.
9615ZekireArapçaKız(zeki:re)Belleği güçlü olan, unutmayan.
9616ZekiyeArapçaKızZekiyeAnlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.
9617ZelihaArapçaKızZelihabk. Züleyha
9618ZeminFarsçaErkekZemin1. Yer, yeryüzü. 2. Temel, dayanak. 3. Konu, tema.
9619ZemzemArapçaKızZemzemKâbe çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.
9620ZenginFarsçaErkekZengin1. Parası, malı çok olan, varlıklı. 2. Verimli. 3. Gösterişli.
9621ZennişanFarsça + ArapçaKızZennişanÜnlü, tanınmış kadın.
9622ZennurArapçaKızZennurbk. Zinnur
9623ZerafetArapçaKız(zera:fet)İncelik, güzellik, zariflik.
9624ZerefşanFarsçaKızZerefşan1. Altın saçan, altın saçıcı. 2. Altın kakmalı. 3. Bir lale türü.
9625ZerenTürkçeErkekZerenAnlayışlı, kavrayışlı, zeki.
9626ZergûnFarsçaKızZergûnAltın renkli.
9627Zeria Arapça Kız (zeri:a) Vesile, bahane, sebep, fırsat.
9628ZerinFarsçaErkekZerinbk. Zerrin
9629ZernişanFarsçaKızZernişanKılıç, kalemtıraş gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme süs.
9630ZerrinFarsçaKızZerrin1. Altından yapılmış. 2. Altın gibi sarı, parlak. 3. Fulya.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir