Kişi Adları Sözlüğü - XML
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. İsimler ve anlamlarını içerir. Kaynak : Türk Dil Kurumu


IDİsimKökenCinsiyetSöylenişiAnlamı
1471BehinFarsçaKız(behi:n)bk. Bihin
1472BehireArapçaKız(behi:re)1. Hayırlı ve iyiliksever, soylu kadın. 2. Şişmanlık yüzünden yürürken soluyan kadın.
1473BehiyeArapçaKızBehiyeGüzel.
1474BehlülArapçaErkekBehlül1. Çok güldüren, şakacı. 2. Hayırsever, iyi adam.
1475BehmenFarsçaErkekBehmen1. Zeki, anlayışlı. 2. Tedbirli.
1476BehnanArapçaErkekBehnan1. İyi huylu kimse.2. Güler yüzlü kimse.
1477BehnaneArapçaKız(behna:ne)1. İyi huylu kadın.2. Güler yüzlü kdaın.
1478Behram Farsça Erkek Behram 1. Merih yıldızı. 2. Eski İran dininde yolcuları korumakla görevli olduğuna inanılan melek.
1479BehzatFarsçaErkekBehzatSoyu sopu temiz, doğuştan iyi, temiz kimse.
1480BekTürkçeErkekBek1. Sağlam, sert, katı. 2. Bey. 3. İleri gelen, sözü geçen, saygın, zengin kişi.
1481BekâmFarsçaErkek(bekâm)Amacına, isteğine kavuşmuş, erişmiş olan kimse.
1482BekataTürkçeErkekBekataAtası bey olan kimse.
1483BekbarsTürkçe+FarsçaErkekBekbarsCesur, yiğit bey.
1484BekbayTürkçeErkekBekbayGüçlü ve varlıklı olan kimse.
1485BekdemirTürkçeErkekBekdemirDemir gibi sağlam ve güçlü olan kimse.
1486BekdilTürkçeErkekBekdilDoğru sözlü, mert kimse.
1487BekemTürkçeErkekBekemSağlam, dayanıklı, güçlü kimse.
1488BekenTürkçeKızBekenDayanıklı, güçlü.
1489BekerTürkçeErkekBekerGüçlü, yiğit kimse.
1490BekirArapçaErkekBekirSabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse.
1491BeksanTürkçeErkekBeksanTanınmış, ünlü, saygın kimse.
1492BektaşTürkçeErkekBektaş1. Akran, eş, yaşıt. 2. Eşit, denk.
1493BektöreTürkçeErkekBektöreGüçlü, değişmez töreleri olan, törelerine bağlıkimse.
1494BektürkTürkçeErkekBektürkGüçlü Türk.
1495BeledaTürkçeErkekBeledabk. Bileda
1496BelekTürkçeErkekBelek1. Hediye, armağan. 2. Alacalı, karışık renkli. 3. Nişan, iz.
1497BelenTürkçeErkekBelen1. Dağlık, sarp yer. 2. Sırt, bayır, yamaç, dağ eteği. 3. Yüksek, dağlık yerlerde görülen düzlük. 4. Issız yer.
1498BelgeTürkçeErkekBelgeBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman.
1499BelgiTürkçeKızBelgi1. Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. 2. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik.
1500BelginTürkçeKızBelginTam ve kesin olarak belirlenmiş olan, açık, anlaşılır, belirgin.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir