Kişi Adları Sözlüğü - XML
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. İsimler ve anlamlarını içerir. Kaynak : Türk Dil Kurumu


IDİsimKökenCinsiyetSöylenişiAnlamı
2011CavitFarsçaErkek(ca:vit)Sonrasız, sürekli kalacak olan, sonsuz, ebedî.
2012Cavlı Türkçe Erkek Cavlı bk. Çavlı
2013CavuldurTürkçeErkekCavuldurbk. Çavuldur
2014CaymazTürkçeErkekCaymazSözünü tutan, sözünden dönmeyen kimse.
2015CazibeArapçaKız(ca:zibe)1. Çekici, alımlı, sevimli. 2. Alım, alımlılık, çekicilik. 3. Yer çekimi, yıldızların birbirini çekmesi.
2016CazimArapçaErkek(ca:zim)Karar veren, kesen, kestirip atan.
2017CazipArapçaErkek(ca:zip)Çekici, ilgi uyandırıcı, albenili olan.
2018CebbarArapçaErkekCebbarbk. Cabbar
2019CebeMoğolcaErkekCebe1. Zırh, zırhlı giysi. 2. Savaşla ilgili silah ve araçlar.
2020CebealpMoğolca+TürkçeErkekCebealpZırh gibi sağlam ve dayanıklı yiğit.
2021CebenTürkçeErkekCebenOğuzların yirmi dört boyundan birinin adı.
2022CebesoyMoğolca+TürkçeErkekCebesoySoyu dayanıklı ve sağlam insanlara dayanan kimse.
2023CebrailArapçaErkek(cebra:il)1. İş yapabilen melek.2. Allah'a en yakın olan dört melekten, peygamberlere buyruk ve vahiy getirmekle görevli olanı.
2024CedideArapçaKız(cedi:de)1. Yeni, kullanılmamış. 2. Pek az zamandan beri bilenen veya mevcut olan.
2025CefaArapçaErkek(cefa:)Eziyet, sıkıntı, çile.
2026CelâdetArapçaErkek(celâ:det)Kahramanlık, yiğitlik.
2027CelâlArapçaErkekCelâlYücelik, ululuk, değer.
2028CelâlettinArapçaErkek(celâ:lettin)Dinin ululuğu, yüceliği, büyüklüğü.
2029CelâliArapçaErkek(celâ.li:)Yüceliğe mensup.
2030CelâsunMoğolcaErkekCelâsun1. Kahraman, cesur, atak delikanlı, yiğit. 2. Genç ve sağlıklı, gürbüz kimse.
2031CelâyirMoğolcaErkek(celâ:yir)Moğol ırkının büyük kollarından biri.
2032CelilArapçaErkekCelilUlu, büyük, yüce.
2033CelilayArapça+TürkçeErkekCelilayUlu, yüce ay.
2034CelileArapçaKız(celi:le)Ulu, büyük, yüce.
2035CemFarsçaErkekCem1. Hükümdar, şah. 2. İran mitolojisinde şarabı bulan. 3. Ar. Toparlanma, bir araya gelme.
2036CemalArapçaErkekCemal1. Yüz güzelliği, güzellik. 2. Güzel yüz.
2037CemaleddinArapçaErkek(cema:leddin)bk. Cemalettin
2038CemalettinArapçaErkekcema:lettin)Dinin güzelliği.
2039CemalullahArapçaErkek(cema:lullah)Allah'ın lütfu.
2040CemiArapçaErkek(cemi:)Toplanmış, bütün, hep.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir