Kişi Adları Sözlüğü - XML
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. İsimler ve anlamlarını içerir. Kaynak : Türk Dil Kurumu


IDİsimKökenCinsiyetSöylenişiAnlamı
2371DalımTürkçeErkekDalımGücüm, kuvvetim anlamında kullanılan bir ad.
2372DalkılıçTürkçeErkekDalkılıç1. Kılıcını çekmiş olan. 2. Gönüllü, fedai.
2373DalkoçTürkçeErkekDalkoçKoruyucu, arka çıkıcı kimse.
2374DalokayTürkçeErkekDalokayÇok beğenilen kimse.
2375DaltekinTürkçeErkekDaltekinKoruyucu, kayırıcı hükümdar.
2376DalyanTürkçeErkekDalyan1. Deniz, göl ve nehirlerde kıyılara yakın kurulan büyük balık avlama yeri. 2. Denizde yüzeye yakın yosunlu kaya. 3. Deniz kıyılarında ve denizin dibinde dalgalı biçimde görülen kum.
2377DamarTürkçeErkekDamar1. Canlı varlıklarda kan dolaşımına yarayan kanal. 2. Yer altında belli bir maden alanı. 3. Huy, yaradılış. 4. Tür.
2378DamlaTürkçeKızDamlaYuvarlak biçimde, çok küçük miktarda su vb. sıvı.
2379DânâFarsçaErkek(da:na:)Bilen, bilgili, zeki kimse.
2380DanışTürkçeErkekDanışÖnemli bir konuda birkaç kişinin konuşması.
2381DanışmanTürkçeErkekDanışman1. Bilgili ve düşüncesinden yararlanmak için danışılan kimse. 2. Bilgin.
2382DanişFarsçaErkek(da:niş)Bilgi, bilim.
2383Danişment Farsça Erkek (da:nişment) Bilgin, bilgili.
2384DanyalİbraniceErkekDanyal1. Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi. 2. İbranice de bu ad “Tanrı benim yargıcımdır” anlamındadır.
2385DaraFarsçaErkek(da:ra:)1. Hükümdar. 2. Tanrı adlarından. 3. Eski İran hükümdarlarından dokuzuncusu.
2386DarcanTürkçe+FarsçaErkekDarcanAceleci, sıkıntılı.
2387DargaTürkçeErkekDargaBaşkan, lider.
2388DaverFarsçaErkek(da:ver)1. Hakem, hâkim. 2. Adil padişah veya yönetici. 3. Yüce Tanrı.
2389DavranTürkçeErkekDavran1. "Hazır ol, hazırlan" anlamında kullanılan bir ad.2. "İşe giriş, el at, başla" anlamında kullanılan bir ad. 3. Hazırlık.
2390DavutİbraniceErkekDavut1. Sevgili, aziz.2. İsraillilerin, sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberi.
2391DayaFarsçaKızDayaÇocuğa bakan dadı, sütnine, taya.
2392DayahatunFarsça+TürkçeKızDayahatunÇocuğa bakan dadı, sütnine, taya.
2393DayançTürkçeErkekDayanç1. Sabır, katlanma gücü. 2. Dayanıklılık, sağlamlık.
2394DayarTürkçeErkekDayarHazır, hazırlanmış.
2395DayeFarsçaKız(da:ye)bk. Daya
2396DayıTürkçeErkekDayı1. Annenin erkek kardeşi. 2. Birini kayırıp koruyan saygın kimse. 3. Kabadayı, külhanbeyi. 4. Güzel, iyi.
2397DaylakTürkçeErkekDaylak1. Sakalı, bıyığı çıkmamış delikanlı. 2. İnce uzun boylu kimse.
2398DedeTürkçeErkekDede1. Babanın veya ananın babası. 2. Ata. 3. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş dervişlere verilen san.
2399DefineArapçaKız(defi:ne)1. Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler. 2. Değerli, önemli, az bulunur nitelikte kimse.
2400DefneYunancaKızDefneDefnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir