Diccionario Alemán-Español


IDAlemánEspañol
5761Assekuranzassurance
5762Asselcloporte
5763Assemblerassembleur
5764Assemblersprachelangage assembleur
5765Assessorjuge (en début de carrière)
5766assignierenassigner
5767assimilierbarassimilable
5768assimilierenassimiler, absorber
5769assimiliertassimilé
5770Assimilierungassimilation
5771AssisiAssise
5772Assistentadjoint, assistant
5773Assistent im ersten Jahrinterne
5774Assistentinadjointe
5775Assistenzassistance, aide
5776Assistenzärztininterne (des hôpitaux)
5777Assistenzarztinterne, interne (des hôpitaux)
5778assistierenaider, seconder
5779Assonanzassonance
5780Assoziationassociation, association
5781assoziativassociative, associatif
5782Assoziativgesetzloi associative
5783assoziierenassocier
5784assoziiertes Landpays associé
5785Assoziierungsabkommenaccord d'association
5786Assoziogrammassociogramme
5787AssyrerAssyrien
5788AssyrerinAssyrienne
5789AssyrienAssyrie
5790assyrischassyrienne, assyrien

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir