Kitaplar
Sağlık Bakanlığı e-kütüphane, Kitaplar


IDTürüAdıYazarDilYılPdf Adı
181KitapSağlık Arama Davranışı Araştırması Ana RaporuAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007181.pdf
182KitapSağlık Arama Davranışı Araştırması Temel BulgularAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007182.pdf
183KitapHealth Seeking Behaviour Study Key FindingsAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğüİngilizce2007183.pdf
184KitapHealth Seeking Behaviour Study Final ReportAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğüİngilizce2007184.pdf
185KitapTemel Proje Yönetimi Eğitim Programı Genişletilmiş Ders NotlarıProje Yönetimi Destek BirimiTürkçe2007185.pdf
186KitapTemel İlkyardım Uygulamaları KitabıTemel Sağlık Hizmetleri Genel MüdürlüğüTürkçe2007186.pdf
187KitapAcil Obstetrik Bakım Yönetici Kolaylaştırıcı Uyum EğitimiAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007187.pdf
188KitapGençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi Yönetici RehberiAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007188.pdf
189KitapGençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri İçin Dış Ulaşım Rehberi Gençlere Erişim Etkinlikleri RehberiAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007189.pdf
190KitapHizmet Standartları Uygulaması Dış Kolaylaştırıcı Eğitimi Eğitim Modülü Katılımcı KitabıAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007190.pdf
191KitapCinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet StandartlarıAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007191.pdf
192KitapAcil Obstetrik Bakım Destek Personel Uyum EğitimiAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007192.pdf
193KitapTemel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim KitabıTemel Sağlık Hizmetleri Genel MüdürlüğüTürkçe2007193.pdf
194KitapSağlıkta İnsan Kaynakları Mevcut Durum AnaliziAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007194.pdf
195KitapAnalysis Of Current Situation For Human Resources In Health SectorRefik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığıİngilizce2007195.pdf
196KitapSağlıkta İnsan Kaynakları ve Politika Oluşturma ÇalıştayıRefik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaşkanlığıTürkçe2007196.pdf
197KitapHuman Resources In Health And Policy Dialogue WorkshopRefik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığıİngilizce2007197.pdf
198Kitap21 Hedefte Türkiye Sağlıkta GelecekRefik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaşkanlığıTürkçe2007198.pdf
199KitapBirinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi RehberleriRefik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaşkanlığıTürkçe2007199.pdf
200KitapSağlıkta Performans Yönetimi Peformansa Dayalı Ek Ödeme SistemiSağlık BakanlığıTürkçe2007200.pdf
201KitapGenel Sağlık Sigortası ve Sağlık Bakanlığının Değişen RolüSağlık BakanlığıTürkçe2007201.pdf
202KitapTürkiye'de Sağlığa Bakış 2007Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaşkanlığıTürkçe2007202.pdf
203KitapHealth At A Galance Turkey 2007Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığıİngilizce2007203.pdf
204KitapNereden Nereye Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Kasım 2002- Haziran 2007Sağlık BakanlığıTürkçe2007204.pdf
205KitapThe Progress So Far Health Transformation Program in TurkeySağlık Bakanlığıİngilizce2007205.pdf
206KitapGençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri CSÜS Eğitimi Modülü Katılımcı RehberiAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2007206.pdf
207KitapEbelik Eğitimi CS/ÜS Değerlendirme Rehberi (Eğitimci)Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2006207.pdf
208KitapHemşirelik Eğitimi CS/ÜS Öğrenim Rehberi (Öğrenci)Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel MüdürlüğüTürkçe2006208.pdf
209KitapTürkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hane Halkı Sağlık Harcamaları 2002-2003Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaşkanlığıTürkçe2006209.pdf
210KitapNational Household Survey 2003 Basic FindingsRefik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığıİngilizce2006210.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir