İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
271Cost Of Purchase Alış Maliyeti
272Cost Plus Contract Maliyet Artı Kar Sözleşmesi
273Cost Plus Method Maliyet Artı Kar Yöntemi
274Cost Recovery Approach Geri Kazanılabilir Maliyet Yaklaşımı
275Cost- Based Measurement Maliyete Dayalı Ölçüm
276Costs Of Disposal Elden Çıkarma Maliyetleri
277Country Of Incorporation Or Residence Şirketin Kuruluş Yeri Veya İkametgahı
278Credit Derivative Default Product Ödenmeme Riskine Karşı Geliştirilen Türev Ürün
279Credit Facilities Kredilendirme Araçları
280Credit Insurance Contract Kredi Sigorta Poliçesi
281Credit Risk Kredi Riski
282Creditors Kredi Verenler
283Creditworthiness Kredi Değerliliği (Borçluların Güvenilirlik Göstergesi)
284Ctds (Cumulative Translation Differences) Birikimli Çevirim Farkları
285Cumulative Preference Dividends İmtiyazlı Hisse Senetleri Birikimli Temettüleri
286Currency Risk Döviz Riski
287Currency Translation Farklı Para Birimine Çevirme
288Currency Units Para Birimleri
289Current account Cari hesap/İşlem
290Current Account BalanceCari İşlemler Dengesi
291Current Asset Dönen Varlık
292Current Cost Cari Maliyet
293Current Cost Approach Cari Maliyet Yaklaşımı
294Current InvestmentKısa Vadeli Yatırım
295Current Liabilities Kısa Vadeli Borçlar
296Current Service Cost Cari Hizmet Maliyeti
297Current Tax Dönem Vergisi
298Curtailment Azaltma
299Date Of Acquisiton Edinme Tarihi
300Date Of Transition To IFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) Geçiş Tarihi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir