İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
331Depreciable Assets Amortismana Tabi Varlıklar
332Depreciated Replacement Cost Approach İtfa Edilen Yenileme Maliyeti Yaklaşımı
333Depreciation Amortisman
334Depreciation Methods Amortisman Yöntemleri
335Derecognise (a Financial Instrument) Bir Finansal Varlık Veya Borcun Bilanço Dışında Bırakılması
336Derecognition Bilanço Dışı Bırakma
337Derivative Türev
338Derivative Financial Instruments Türev Finansal Araçlar
339Determination Of Cost Maliyetin Belirlenmesi
340Development Geliştirme
341Development Cost Geliştirme Maliyetleri
342Diluted Earnings Per Share Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Hisse Başına Kazanç
343Dilution Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Hisse Başına Karın Azalışı Ya Da Hisse Başına Zararın Artışı
344Dilutive Effect Hisse Başına Kar Azalışı Ya Da Hisse Başına Zarar Artışı Etkisi
345Dilutive Potential Ordinary Shares Sulandırma Etkisi Olan Potansiyel Hisse Senetleri Diminishing Balance Method: Azalan Bakiyeler Yöntemi
346Direct İnsurance Contract Reasürans Sözleşmesi Olmayan Sigorta Poliçesi
347Direct Labour Direkt (Dolaysız) İşçilik
348Direct Method Of Reporting Cash Flows From Operating Activities İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışlarının Raporlanmasında Direkt (Brüt) Yöntem
349Direct Operating Expenses Direkt Faaliyet (İşletme) Giderleri
350Directors Yöneticiler (Müdürler)
351Disclose Açıklamak
352Disclosure Açıklama
353Disclosure (Cont) Kamuoyunu Aydınlatma
354Disclosure And Presentation Açıklama Ve Sunma
355Disclosure Of Government Assistance Devlet Yardımlarının Açıklanması
356Discontinued (Operations) (Elden Çıkarılacak İşletme Veya Birimlerine Ait) Durdurulan/Sona Erdirilen (Faaliyetler)
357Discontinuing Operations Durdurulan/Sona Erdirilen Faaliyetler (Elden Çıkarılacak İşletme Veya Birimlerine Ait
358Discount Rate İskonto Oranı
359Discounted Basis İskonto Esası (Sigortacının Yükümlülük Hesaplaması)
360Discounting İskonto Etme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir