İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
361Discretionary Participation Feature İsteğe Bağlı Katılım Şekli
362Disposal Consideration Elden Çıkarma Bedeli
363Dividend Yield Temettü Getirisi
364Dividends Temettüler
365Doubtful Debts Şüpheli Alacaklar
366Downstream Transactions İştirak Ve Bağlı Ortaklıklarla Yapılan Grup İçi İşlemler
367Draw (verb) Para çekmek
368Dual Trigger Contract Çifte Etki Yaratan Sigorta Poliçesi
369Earlier Application İs Encouraged Erken Uygulama Teşvik Edilir
370Earnings Kazançlar, Karlar
371Earnings- Diluted Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Kazançlar
372Earnings Contingency Koşula Bağlı Kazançlar
373Earnings Per Share Hisse Başına Kar
374Economic Benefits Ekonomik Yararlar
375Economic Life Faydalı Ekonomik Ömür
376Effect Of Assumed Conversions Varsayılan Dönüştürme Etkisi
377Effective Date Yürürlük Tarihi
378Effective Interest Method Etkin Faiz Yöntemi
379Effects Of Changes in Foreign Exchange Rates Kur Değişim Etkileri
380Elligible For Capitalisation Aktifleştirilebilir
381Embedded Derivative Melez Bir Üründe Gömülü/Saklı Türev Ürünü,
382Employee Benefits Çalışanlara Sağlanan Faydalar
383Employee Share Ownership Plan Personelin Hisse Alarak Ortak Olma Planı
384Employee Turnover Rates Personelin İşten Ayrılma Hızı
385Employer Payroll Taxes And Insurance Contributions İşverenin Ücret Vergisi Ve Sosyal Sigorta Primleri
386Enactment Yasalaştırma, Kanunun Kabulü
387Enhanced Disclosure Geniş Kapsamlı Açıklamalar
388Enterprise İşletme, Teşebbüs
389Enterprise (Cont) Girişim
390Enterprises Whose Shares Are (Not) Publicly Traded Hisseleri Borsada İşlem Gören (Görmeyen) Şirketler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir