İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
391Entity İşletme, ( Teşebbüs, İşletme Bölümü , Tüzel Kişi)
392Entity- Specific Value İşletmeye Özgü Değer
393Equalisation Provisions Denkleştirme Karşılıkları Sigortacılık Riskleri Genel Karşılıkları
394Equity Özkaynak
395Equity Capital Özkaynak (Ortaklarca Konulan Sermaye)
396Equity Compensation Benefits Özkaynak (Dahili) Tazmin Karşılıkları
397Equity Compensation Plans (= Share(=Stock) Compensation Plans) Özkaynak (Dahili) Tazmin Planları
398Equity Component Özkaynak Kalemi
399Equity Index Özkaynak Endeksi
400Equity Instrument Özkaynağa Dayalı Finansal Araç
401Equity Method Özkaynak Yöntemi
402Equity Securities Özkaynak Senetleri/ Hisse Senedine Dayalı Menkul Kıymetler
403Equity (Cont) Özkaynak
404Estimated Costs Tahmini Maliyetler
405Event- Driven Fair Value Measurement Olaya Dayalı Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
406Events Occuring After The Balance Sheet Date Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
407Exchange Difference Kur Farkı
408Exchange Of Assets Varlıkların Takası, Değişimi, Trampası
409Exchange Rate Takas/Değişim Oranı, Döviz Kuru
410Exchange Transaction Değişim, Takas İşlemi
411Executory Contract Belirli Koşullar Altında Yürürlüğe Girecek Sözleşmeler
412Exemptions Muafiyetler
413Exercise Date Yürürlük Tarihi
414Exercise Of Rights Hakların Kullanımı
415Exercise Price Uygulanacak Fiyat
416Expected Value Beklenen (Tahmini) Değer
417Expenditure Harcama
418Expenses Giderler
419Experience Account Aktuaryal Varsayıma Dayalı Hesap
420Experience Adjustments Aktuaryal Varsayımla Gerçekleşen Arasındaki Fark Düzeltmeleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir