İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
421Expiry Date Geçersiz Olacağı Tarih / Vade Tarihi
422Explicit And Unreserved Statement Of Compliance Açık Ve Koşulsuz Uyum Tablosu
423Exposure Draft Nihai Taslak
424Extraordinary Items Olağandışı Kalemler
425Face (Of Financial Statements Or Notes) İçerik (Finansal Tablolar Veya Dipnotlar)
426Fair Presentation Gerçeğe Uygun Sunum
427Fair Value Gerçeğe Uygun Değer
428Fair Value Measurement Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
429Faithful Representation Güvenilir Olma
430Fees Aidatlar, Ücretler
431Fellow Subsidiary Aynı Daldaki Bağlı Ortaklık
432Fidelity Bonds Suistimale Karşı Korumalı Tahvil
433Fifo (First- in, First- Out) Fifo (İlk Giren İlk Çıkar)
434Fifo Formula Fifo Formülü
435Finance Lease Finansal Kiralama
436Finance Lease Obligations Finansal Kiralama Yükümlülükleri
437Financial Asset Finansal Varlık
438Financial Asset Or Liability Held For Trading Ticari Amaçla Bulundurulan Finansal Varlık Veya Borç
439Financial Capital Finansal Sermaye
440Financial GuaranteeFinansal Teminat
441Financial Institution Finansal Kuruluş
442Financial Instruments Finansal Araçlar
443Financial Liability Finansal Borç
444Financial Performance Finansal Performans (Başarı)
445Financial Position Finansal Durum
446Financial Reporting Finansal Raporlama
447Financial Review Finansal İnceleme
448Financial Risk Finansal Risk
449Financial Statements Finansal Tablolar
450Financial Year- To- Date Basis Mali Yıl Esası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir