İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
451Financing Activities Finansman Faaliyetleri
452Financing Device Finansman Aracı
453Finished Good Mamul
454Firm Commitment Tam Bağlılık
455Firm Sales Contract Kesin Satış Sözleşmesi
456First IFRS Financial Statements UFRS Standartlarına Göre İlk Kez Düzenlenen Finansal Tablolar
457First- Time Adopter İlk Kez UFRS Uyarlayıcısı
458First- Time Adoption İlk Kez UFRS Uyarlaması
459First- Time Application İlk Kez UFRS Uygulaması
460Fixed Asset Duran Varlık
461Fixed Price Contract Sabit Fiyatlı Sözleşme
462Fixed Production Overheads Sabit Genel Üretim Giderleri
463Floating Rate Dalgalı Kur
464Floor Taban Oran
465Forecast Tahmin, Öngörü
466Forecast Transaction Taahhüt Edilmemiş Ama Gerçekleşmesi Muhtemel İşlem
467Foreign Currency Yabancı Para (Döviz)
468Foreign Currency Derivatives Yabancı Para Türev Araçları Veya Yabancı Paraya Dayalı Türev Araçları
469Foreign Currency Transaction Yabancı Para İşlemi
470Foreign Currency Translation Yabancı Para Çevirimi
471Foreign Entity Yabancı İşletme, Birim, Kuruluş
472Foreign Exchange Contract Yabancı Para Alım/Satım Sözleşmeleri
473Foreign Exchange Rates Döviz Kurları
474Foreign Operation Dış Ülkedeki Bağlı İşletme
475Forgivable Loans Geri Ödenmesi Kreditörce Talep Edilmeyebilecek Krediler
476Forward Contract Vadeli İşlem Sözleşmesi (Forward Sözleşmesi)
477Framework Yapı, Çerçeve, Taslak
478Franchise Fee İmtiyaz Ücreti, Bedeli
479Function Of Expense Giderlerin Fonksiyonu
480Functional Currency Geçerli Para Birimi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir