İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
481Fundamental Errors Temel Hatalar
482Fundamental Errors And Changes İn Accounting Policies Temel Hatalar Ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
483Funding Fonlama, Kaynak Yaratma
484Future Cash Flow Gelecekteki Nakit Akışı
485Future Economic Benefit Gelecekteki Ekonomik Yarar
486Futures Contract Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures Sözleşmesi)
487Gaap Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
488Gain On Disposal Elden Çıkarma Kazancı
489Gains Kazançlar
490General Purchasing Power Approach Genel Satınalma Gücü Yaklaşımı
491General Recognition Principle Genel Kayda Alma/Muhasebeleştirme İlkesi
492Geographical Segments Coğrafik Bölümler
493Going Concern Süreklilik (İşletmenin Sürekliliği Varsayımı)
494Goodwill Şerefiye, Firma Değeri
495Government Devlet
496Government Assistance Devlet Yardımı, Desteği
497Government Grants Devlet Bağışları
498Government Guarantee Devlet Garantisi
499Grants Related To Assets Yatırım Malları İle İlgili Devlet Teşvikleri
500Gross İnvestment İn The Lease Finansal Kiralama Brüt Yatırımı
501Gross Margin Brüt Satış Karı
502Gross Profit Brüt Kar
503Group Grup
504Group Administration (Employee Benefit) Plans Personel Sosyal Yardımlaşma Grup Yönetim Planları
505Group İnsurance Contract Grup Sigorta Sözleşmesi
506Group Of Assets Varlıklar (Aktifler) Grubu
507Group Of Biological Assets Canlı Varlıklar Grubu
508Grouping Of Assets Varlıkların Gruplandırılması
509Guarantee Garanti, Güvence, Teminat
510Guarantee Fund Şirketler Arası Garanti Fonu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir