İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
511Guaranteed Residual Value Finansal Kiralama Konusu Varlığın Garanti Edilmiş Kalıntı/Hurda Değeri
512Harmonise Uyumlaştırma
513Harvest Hasat
514Hedge Accounting Finansal Riskden Korunma Muhasebesi
515Hedge Effectiveness Finansal Riskden Korunma İşleminin Etkinliği
516Hedged İtem Finansal Riskden Korunmaya Konu Kalem
517Hedging Finansal Riskden Korunma
518Hedging Instrument Finansal Riskden Korunma Aracı
519Hedging Relationship Finansal Riskden Korunma İlişkisi
520Hedging Reserve Finansal Riskden Korunma Yedeği
521Held For Resale Yeniden Satım Amacıyla Elde Tutulanlar
522Held For Trading Ticaret Amacıyla Elde Tutulanlar
523Held- To- Maturity İnvestment Vadeye Kadar Tutma Amacıyla Yapılan Yatırım
524Hire- Purchase Contract Kiralama- Satınalma Sözleşmesi
525Historical Cost Tarihi Maliyet, Fiili Maliyet
526Historical Summaries UFRS Öncesi Tarihi Finansal Tablo Verileri
527Holding Company Holding Şirket
528Host ContractAsal Sözleşme
529Host Instrument Asal Finansal Araç
530Hyperinflation Yüksek Enflasyon
531Hyperinflationary Economies Yüksek Enflasyonlu Ekonomiler
532Identifiable Asset Tanımlanabilir Varlık
533Identifiable Assets Tanımlanabilir Varlıklar (Aktifler)
534IFRS- Compliant UFRS Uyumlu
535Impairment Değer Düşüklüğü
536Impairment Loss Değer Düşüklüğü Zararı
537Impairment Of Assets Varlıklarda Değer Düşüklüğü
538Impairment Test Değer Düşüklüğü Testi
539Implementation Guidance Uygulama Rehberi
540Import Duties İthalat Vergileri (Resimleri)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir