İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
541Impracticability Exemption Uygulanamazlık İstisnası
542Impracticable Uygulanamaz
543Imputed Rate Of Interest Emsal/Referans Faiz Oranı
544In The Money Karda Olan
545Inception Of A Lease Finansal Kiralama Başlangıcı
546Inception Of The Lease Finansal Kiralama Sözleşmesi Başlangıcı
547Incidental İncome Göz ardı Edilebilir Seviyede Kar
548Incidental Operations Sınırlı/Göz ardı Edilebilir Faaliyetler
549Income Gelir
550Income Approach Gelir (Kar) Yaklaşımı
551Income Statement= Statement Of İncome Gelir Tablosu
552Income Tax Gelir Vergisi
553Increasing Rate Preference Shares Artan Oranlı İmtiyazlı Hisse Senetleri
554Incremental Share Ek Hisse
555Indicator (Of Impairment) Gösterge (Değer Düşüklüğü İle İlgili)
556Indirect Method Of Reporting Cash Flows From Operating Activities İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışlarının Raporlanmasında Dolaylı Yöntem
557Individual Financial Statements Bireysel Finansal Tablolar
558Induced Conversion Özendirici Dönüştürme
559Industry Segments Sanayi Bölümleri/İş Dalları
560Inflation Enflasyon
561Inflation TargetingEnflasyon Hedeflemesi
562Initial Direct Costs Başlangıç Direkt Maliyetleri
563Initial Disclosure Event (For A Discontinuing Operation) Durdurulan Faaliyetlerle İlgili Olarak Kamuya Yapılan İlk Açıklama
564Initial Measurement Başlangıç Ölçümü
565Initial Public Offering Hisse Senetlerinin Halka İlk Kez Arzı
566Initial Recognition İlk Kayda Alım/Muhasebeleştirme
567Insurable Interest Sigorta Edilebilir Menfaat (Çıkar)
568Insurance Agency Commisions Sigorta Acentesi Komisyonları
569Insurance Assets Sigorta Varlıkları
570Insurance Company Sigorta Şirketi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir