İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
31Accrual İncome Tahakkuk Etmiş
32Accrued Liabilities Borç Tahakkukları
33Accumulated (Amortisation, Interest, Profit or Loss) Birikmiş (İtfa Payları, Faiz, Kar Veya Zarar)
34Accumulated Arrears Ödenmemiş Borçlar
35Accumulated Charges Birikmiş Masraflar
36Accumulated Amount Birikmiş Meblağ
37Accumulated Earnings Dağıtılmamış Karlar
38Accumulated DividendBirikmiş Kar,Temettü
39Accumulated İncome Birikmiş Gelir
40Accumulated Pimms Birikmiş Karlar
41Accumulated Profit or Loss Geçmiş Yıllar Karları Veya Zararları
42Accumulated Compensated Absences: Birikmiş Ücretli İzinler
43Achieve Comparabilitiy Karşılaştırılabilirliğin Sağlanması
44Acquiree Edindiren
45Acquirer Edinen
46Acquisition Edinme, (Elde Etme, İktisap Etme)
47Active Market Aktif Piyasa
48Actuarial Basis
49Actuarial Assumptions Aktuaryal Varsayımlar
50Actuarial Gains And Losses Aktuaryal Karlar Ve Zararlar
51Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits Taahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri
52Actuarial Expectation Aktüeryal İhmal
53Actuarial Method Aktüeryal Metod
54Actuarial Valuation Aktuaryal Değerleme
55Actuarial Valuation Method Aktuaryal Değerleme Yöntemi
56Additional Comparative Information Karşılaştırmalı Ek Bilgi
57Additional Consideration Ek Teminat ( Tazminat)
58Adjust For Consolidation Procedures Konsolidasyon Düzeltmesi
59Adjusted Weighted- Average Shares Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı
60Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date) Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir