İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
571Insurance Contract Sigorta Poliçesi
572Insurance Enterprise Sigorta Kuruluşu
573Insurance Liability Sigorta Borcu
574Insurance Obligations Sigorta Yükümlülükleri
575Insurance Risk Sigorta Riski
576Insurance Swaps Vadeli Sigorta Riskleri Takasları
577Insured Event Sigortalanmış Olay
578Insurer Sigortacı
579Intangible Asset Maddi Olmayan Duran Varlık
580Integral Foreign Operation Yabancı Ülkedeki Bütünleşik/Entegre Faaliyetler
581Interest Faiz
582Interest Cost (For An Employee Benefit Plan) Faiz Maliyeti (Personel Sosyal Yardım Planı İçin)
583Interest Rate Implict in A Lease Finansal Kiralamada Saklı (Zımni) Faiz Oranı
584Interest Rate Implict in The Lease Finansal Kiralama Sözleşmesinde Saklı (Zımni) Faiz Oranı
585Interest Rate Risk Faiz Oranı Riski
586Interest Rate Swap Vadeli Faiz Oranı Takası/Değişimi
587Interest (Cont) Faiz
588Interim Financial Report Ara Dönem Finansal Raporu
589Interim Period Ara Dönem
590Internal Risk Transfer İşletme İçi Risk Transferi
591Internally Generated İşletme İçi Yaratılan
592Internally Generated Goodwill İşletme İçi Yaratılan Şerefiye
593International Accounting Standards (IAS) Uluslar arası Muhasebe Standartları (UMS)
594International Accounting Standards Committee (IASC) Uluslar arası Muhasebe Standartları Komitesi (UMSK)
595International Federation Of Accountants (IFAC)Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu (UMF)
596International Financial Reporting Standards Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları
597Intragroup Grup İçi
598Inventories Stoklar
599Investee Yatırım Yapılan Kurum/Müessese
600Investing Activities Yatırım Faaliyetleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir