İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
661Labor Federationİşçi Federasyonu
662Labor IntensiveEmek Yoğun
663Labor Summary Sheetİşçi İcmal Tablosu
664Labor Unionsİşçi Sendikaları
665LandArazi
666Land and ParcelsArazi ve Arsalar
667Land DutyKara Resmi
668Land RegisterTapu Sicili
669Land Taxarazi Vergisi
670Land VehicleArazi Taşıtı
671Land Vehicles InsuruanceKara Taşıtları Kasko Sigortası
672Last In Fırst Out Son Giren İlk Çıkar
673Lay Days Bekleme Süresi
674Leader Entrepreneur Lider Girişimci
675Leading IndicatorsÖncü Göstergeler
676 Learning Curve Öğrenme Eğrisi
677Learning Curves Approach Öğrenme Eğrileri Yaklaşımı
678Learning Ratio Öğrenme Oranı
679Lease Kiralama
680Lease Term Kiralama Dönemi
681Leaseback Satıp Geri Kiralama
682Leased Assets Finansal Kiralama Konusu Varlıklar
683Leasehold İnterest Kira Hissesi/Payı
684Leasehold Improvements Özel Maliyetler
685Leasehold Improvements Amount Özel Maliyet Bedeli
686Legal Entity Tüzel Kişilik
687Legal Merger Yasal Şirket Birleşmesi
688Legal Obligation Yasal Yükümlülük
689Legally Enforcable Right Yasal Hak
690Legislative Requirement Yasal Gerek, Mevzuat Koşulu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir