İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
691Lender Borç Veren
692Lease Kiracı (Finansal Kiralamada Kiracı)-Kira Sözleşmesi
693Lease Term Kira Süresi
694Lease’s Incremental Borrowing Rate Of Interest Kiracının Alternatif Borçlanma Faiz Oranı
695Leasing by İmport İthalat yoluyla Kiralama
696Leasing Exportation Kiralama İhracatı
697Leasing Term Kiralama Süresi
698Ledger Defter-i Kebir
699Ledger Page Number Büyük Defter Bağlantı Numarası
700Legal Books Kanuni Defterler
701Legal CenterKanuni Merkez
702Legal Event Hukuki Olay
703Legal Evidence System Kanuni Delil Sistemi
704Legal PortionMahfuz Hisse
705Legal Protection InsuranceHukuksal Koruma Sigortası
706Legal ReserveKanuni Yedek Akçe
707Legal Reserves Yasal Karşılıklar ,Yasal Yedekler
708Lender Ödünç Veren
709Lender Of MoneyÖdünç Para Veren
710Lender Of CapitalÖdünç Sermaye Verme
711Less Developed Countries Az Gelişmiş Ülke
712Letter And Number Combination System Harfli ve Numaralı Kombine Sistem
713Lessor Kiraya Veren Finansal Kiralamada Kiraya Veren.
714Letters Of Credit Akreditifler
715Letter Of Credit Openning Küşat Mektubu,kredi mektubu
716Letter of GuaranteeGaranti Mektubu
717Letter Of Recommendation Bonservis
718Letter SystemHarli Sistem
719LevelKademe
720Level Salary Kademe Aylığı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir