İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
721Level UnitsKademe Birimleri
722Leverage Coeffient Kaldıraç Katsayısı
723Leverage LeasingKaldıraçlı Kiralama
724Leverage Procedure Kaldıraç İşlemi
725Liabilities Assumed Üstlenilen Borçlar
726Liability Borç , Yabancı Kaynak
727LiabilityTaahhüt
728Liability Account Pasif Hesaplar
729Liability MethodYükümlülük Yöntemi
730Liability Component Borç Kalemi, Yabancı Kaynak Kalemi
731Licence Fee Lisans Ücreti
732Licensing Agreement Lisans Sözleşmesi
733Licence Contrat Lisans Sözleşmesi
734LienHaciz
735Lien Minute Haciz Tutanağı
736Lien Notification Haciz İhbarnamesi
737Life- Contingent Annuity Yaşam Koşullu Yıllık Sigorta
738Life Cycle Yaşam Dönemi
739Life Cycle Accounting Yaşam Dönemi Muhasebesi
740Life Cycle Costing Yaşam Dönemi Maliyetlemesi
741Life İnsurance Companies Hayat Sigorta Şirketleri
742Life İnsurance Hayat Sigostası
743Life İnsurance FundHayat Sigortası Fonu
744Life İnsurance Agent Hayat Sigortası Acentası
745Life İnsurance Cover Hayat Sigortası Teminatı
746Life İnsurance Policy Hayat Sigortası Poliçesi
747Life İnsurance Relief Hayat Sigortasının Ücret Dışı Olan Kısmı
748Life Mathemetic Allowance Hayat Matematik Karşılığı
749Lifo (Last-in, First-Out) Lifo (Son Giren, İlk Çıkar)
750Linked Life İnsuruance Bağımlı Hayat Sigortası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir