İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
811Long-Term Uzun Vadeli Kapasite Maliyetleri
812Long-Term Capacity Costs Uzun Vadeli
813Long-Term Budget Uzun Vadeli Bütçeler
814Long-Term Capital Movement Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri
815Long-Term Construction An Repair Constarct Yıllara Yayılmış İnşaat ve Onarım Maliyetleri
816Long-Term Construction And Repair Revenue PricesYıllara Yayılmış İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
817Long-Term Construction And Repair Revenues Yıllara Yayılmış İnşaat ve Onarım Hakedişleri
818Long-Term Cerdits Uzun Vadeli Krediler
819Long-Term Investment Uzun Vadeli Yatırım
820Long-Term Items Uzun Dönemli Unsurlar
821Long-Term Liabilities Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
822Long-Term Perspectives Uzun Süreli Perspektifler
823Long-Term Plan Uzun Vadeli Plan
824Long-Term Plans Uzun Vadeli Planlar
825Long-Term Securities Bağlı Menkul Kıymetler
826Long-Term Debt UzunVadeli Borç
827Long-Term Loan Uzun Vadeli Borç,Kredi
828Long-Term Bonds Finans
829Long-Term Bond Uzun Vadeli Senet
830Long-Term Growth UzunVadeli Büyüme
831Long-Term Lease Uzun Vadeli Kira,Kredi
832Lot İşlem Birimi
833Lot Size Sipariş Miktarı
834Lottery Bonds İkramiyeli Tahviller
835Lower-Of-Cost-Or-Market Method (LCM)Alış Fiyatı Veya Piyasa Fiyatından Düşük Olanı İle Değerleme
836Low Sensitive Costs Duyarlılığı Düşük
837Lock-Out Lokavt
838Localized Changes Mevzii Tadilat
839Long- Term Employee Benefits Uzun Vadeli Personel Sosyal Hakları
840Loss Per Share Hisse Başına Zarar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir