İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
841Loss Recognition Test Zarar Saptama Testi (Sigorta Şirketlerince)
842Loss Zarar
843Loss Leader Product Zararda Öder Ürün
844Loss Minimization Zarar Minimizasyonu
845Loss On Sales Of Marketable Securities Menkul Kıymet Satış Zararları
846Loss On Decreasing Stock-Exchange Value Borsa Değer Azalış Zararları
847Lump Sum Expense Götürü Gider Emsali
848Lump Sum TaxGötürü Vergisi
849Lump Sum Wage Götürü Ücret
850Luxury PackageLüks İhracat
851Luxury goods Lüks Mallar
852Luxury Expenses Lüks Giderler
853Majority Interest Çoğunluk Payı
854Management Yönetim
855erson Brüt Kar
856Market Price Piyasa Fiyatı
857Market Rate Of İnterest Piyasa Faiz Oranı
858Market Risk Piyasa Riski
859Market Value Piyasa Değeri
860Marketable Pazarlanabilir
861Master Netting Arrangement Karşılıklı İşlemlerin Netleştirilmesine İmkan Veren Anlaşma
862Matching Of Cost With Revenues Gelirlerin Maliyetlerle Eşleştirilmesi
863Material Adjustment Önemli Düzeltmeler
864Material Errors Önemli Hatalar
865Material Ommissions Önemli İhmaller
866Materiality Önemlilik
867Matrix Approach Matris Yaklaşım
868Matrix Presentation Matris Sunumu
869Maturity Vade
870Maturity Value Vade Sonu Değeri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir