İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
61Administrative Expenses Genel Yönetim Giderleri
62Admission Fees Giriş Aidatları
63Advance Avans
64Adverse Event Olumsuz Gelişme
65After- Tax Amount Vergi Sonrası Tutar
66Agency Acente
67Aggregate Toplam
68Aggregation Toplama
69Agricultural Activitiy Tarımsal Faaliyet
70Agricultural ProduceTarımsal Ürün
71Allocation Dağıtım ( Tahsis)
72Allowance Tahsisat, Ödenek, Karşılık
73Allowed Alternative Treatment Kabul Edilebilir Alternatif Yöntem
74Amortisation Amortisman ( İtfa)
75Amortisation Method Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi)
76Amortisation Period Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi)
77Amortised Cost İtfa Edilmiş Maliyet
78Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability Finansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri
79Amount Of Inventories Stokların Tutarı
80Amount Per Share Hisse Başına Tutar
81Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement) Kayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda)
82Analysis Analiz Etme
83Annual Leave Yıllık İzin
84Annual Periods Yıllık Dönemler
85Annuitant Yıllık Sigortalı
86Annuitisation Sigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı
87Annuity Yıllık Düzenli Gelir
88Antidilution Hisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı
89Antidilutive Hisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan
90Appendix Ek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir