İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
871Measurement Ölçüm
872Measurement Bases Ölçüm Esasları
873Measuring Interim İncome Tax Expense Ara Dönem Gelir Vergisi Giderinin Hesaplanması
874Membership Fees Üyelik Aidatları
875Merchandise Ticari Mal
876Merger Şirket Birleşmesi
877Minerals And Mineral Products Madenler Ve Madeni Ürünler
878Minimum Lease Payments Asgari Finansal Kiralama Ödemeleri
879Minority Interest Azınlık Payı
880Mismatch Yanlış Eşleştirme/Uyumsuzluk
881Misstatement Yanlış İfade
882Monetary Asset Parasal Varlık/Aktif
883Monetary Items (Monetary Assets; Monetary Financial Assets And Financial Liabilities; Monetary Financial Instruments) Parasal Kalemler (Parasal Varlıklar/Aktifler; Parasal Finansal Varlıklar/Aktifler Ve Finansal Borçlar; Parasal Finansal Araçlar)
884Monitor Compliance Uyum Kontrolü/Takibi
885Mortality Risk Ölüm Riski
886Multi- Employer (Benefit) Plans Çok Sayıda İşverenin Dahil Olduğu Sosyal Yardım Planları
887Multi- Employer Plans (For An Employee Benefit Plan) Çok Sayıda İşverenin Dahil Olduğu Sosyal Yardım Planları (Personel Sosyal Yardım Planları İçin)
888Mutual Fund Yatırım Fonu, Yatırım Ortaklığı
889National Requirements Ulusal Gerekler (Muhasebe Uygulaması Hakkında)
890Nature Of Expense Method Giderlerin Türlerine Göre Sınıflandırılması Yöntemi
891Negative Goodwill Negatif Şerefiye
892Negotiable Paper Ciro Edilebilir Kıymetli Evrak
893Net Basis Net Esasına Göre
894Net Disposal Proceeds Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Net Tahsilatlar
895Net Exchange Differences Net Kur (Kambiyo) Farkları
896Net Identifiable Assets Tanımlanabilir Net Varlıklar
897Net Income Net Gelir
898Net Investment in A Foreign Entity Yurtdışı Bir Kuruluştaki Net Yatırım
899Net Investment in A Foreign Operation Yurtdışı Faaliyetlerdeki Net Yatırım
900Net Investment in A Lease Finansal Kiralamadaki Net Alacaklar (Anapara)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir