İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
901Net Loss Net Zarar
902Net Monetary Position Net Parasal Pozisyon
903Net Profit Net Kar
904Net Profit Or Loss [For The Period] Net Kar Veya Zarar (Döneme Ait)
905Net Realisable Value Net Gerçekleşebilir Değer
906Net Selling Price Net Satış Fiyatı
907Net Settlement= erso Net Net Ödeme= Net Mahsuplaşma
908Neutrality Tarafsızlık
909Next Most Senior Parent İkincil Ana Kuruluş
910Non- Adjusting Event [After The Balance Sheet Date] Düzeltme Gerektirmeyen Olay (Bilanço Tarihinden Sonra)
911Non- Cancellable Leaseİptal Edilemeyen Finansal Kiralama İşlemi
912Non- Cash Transactions Nakit Dışı İşlemler / Gayrinakdi İşlemler
913Non- Coterminous Year- Ends Uyuşmayan/Farklı Yıl Sonları
914Non- Derivative Contract Türev Ürün Niteliği Taşımayan Sözleşme
915Non- Discretionary Employee Profit- Sharing Plan Zorunlu Personel Kar Paylaşım Planı
916Non- Discretionary Payments Zorunlu Ödemeler
917Non- Financial Assets Finansal Olmayan Varlıklar
918Non-Linearities Sapmalar(Duyarlılık Analizi İle İlgili)
919Non- Marketable Securities Piyasası Olmayan Menkul Kıymetler
920Non- Monetary Asset Parasal Olmayan Varlık/Aktif
921Non- Monetary Government Grants Parasal Olmayan Devlet Yardımları/Teşvikleri/Bağışları
922Non- Refundable Purchase Taxes İade Edilmeyen Satın Alma Vergileri
923Normal Capacity Of Production Facilities Üretim Tesislerinin Normal Kapasitesi
924Notional Amount Türev Ürün Tutarı
925Objective Tarafsız, Nesnel; Amaç
926Obligating Event Tazmini Gereken Olay
927Obligation Yükümlülük
928Obligation (Cont) Tazminat, Taahhüt
929Obsolescence Demode Olma, Değer Yitirme
930Offer Price Teklif Fiyatı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir