İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
931erso Mahsup, Netleştirme
932Offseting Mahsup Etmek
933Onerous Contract Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşme
934Open Market OperationsAçık Piyasa İşlemleri
935Opening Balance Açılış Tutarı (Kalanı, Bakiyesi)
936Opening IFRS Balance Sheet UFRS Açılış Bilançosu
937Operating Activities İşletme Faaliyetleri
938Operating Cycle Faaliyet Döngüsü
939Operating Lease Faaliyet Kiralaması
940Option Opsiyon
941Ordinary Activities Olağan Faaliyetler
942Ordinary Course Of Business Olağan İş Süreci, Alanı
943Ordinary Share Adi Hisse Senedi
944Original Cost Orijinal Maliyet; Fiili Maliyet
945Originated Loans And Receivables Sağlanan Krediler Ve Alacaklar
946Origination Costs Oluşum Maliyetleri
947Other Long- Term Employee Benefits Diğer Uzun Vadeli Personel Sosyal Hakları
948Outright Sale Kesin Satış (Doğrudan Tek Seferde)
949OverdraftBanka hesabında para kalmaması
950Overheads Genel Giderler
951Over- The- Counter Market Tezgah Üstü Piyasa
952Owner- Occupied Property Sahibince Kullanılan Mülk
953Owner’s Equity Özkaynak
954Paid in Capital Ödenmiş Sermaye
955Parent Ana Şirket, Ana Ortaklık
956Par Value-Face ValueNominal Değer
957Partially- Owned Subsidiary Kısmen Sahip Olunan Bağlı Ortaklık
958Participants [in A Pension Plan] Katılımcılar (Emeklilik Planında)
959Participating Equity İnstruments Kara Katılımlı Özkaynak Araçları
960Past Business Combination Geçmiş İşletme Birleşmesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir