İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
961Past Service Cost Geçmiş Hizmet Maliyeti
962Payables Borçlar
963Payment Tediye
964PensionEmeklilik (Sosyal Güvenlik)
965Pension Liability Emeklilik Borcu
966Pension Scheme Emeklilik Planı
967Percentage Of Completion Method Tamamlama Yüzdesi Yöntemi
968Performance (=Financial Performance) Başarı/Performans (=Finansal Başarı/Performans)
969Period Of Service Hizmet Dönemi
970Period- Certain Annuity Dönemi Belli Sigorta Poliçesi
971Period- Specific Effects Döneme Özgü Etkiler (Muhasebe Tahminleri İle İlgili)
972Perpetual Debt İnstruments Sürekli/Daimi (Uzun Vadeli) Borçlanma Araçları
973Persistency Bonus Poliçe Sonu İkramiyesi
974ersonel Personel
975Physical Capital Fiziki Sermaye
976Plan Assets (Of An Employee Benefit Plan) Emeklilik Fon Yatırımları
977Policyholder Poliçe Sahibi
978Pooling Of Interest Method Yararların (Çıkarların) Birleştirilmesi (Toplanması) Yöntemi
979Portfolio Portföy
980Portfolio Transfer Portföy Aktarımı (Transferi)
981Post- Employment Benefit Plans İşten Ayrılma Sonrasında Fayda Sağlayan Planlar
982Post- Employment Benefits İşten Ayrılma Sonrası Sağlanan Faydalar
983Potential Ordinary Share Potansiyel Adi Hisse Senedi
984Potential Voting Rights Potansiyel Oy Hakları
985Preference Dividend İmtiyazlı Temettü
986Preference Share İmtiyazlı Hisse Senedi
987Preferred Shares Çıkarılmış / Arzedilmiş Hisse Senetleri
988Premium Prim
989Preparation And Presentation Of Financial Statements Finansal Tabloların Hazırlanması Ve Sunumu
990Preparers Finansal Tablo Düzenleyicileri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir