İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
991Prepayments Peşin Ödemeler
992Present Obligation Mevcut Yükümlülük
993Present Value Bugünkü Değer
994Present Value Of A Defined Benefit Obligation Tanımlanmış Sosyal Yardım Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri
995Presentation Sunum
996Presentation Currency Finansal Tabloda Kullanılan Para Birimi
997Previous Gaap Önceki Gkgmi (UFRS’ Ye Geçmeden Önceki)
998Price Earnings Ratios Fiyat Kazanç Oranları
999Price Index Fiyat Endeksi
1000Price Risk Fiyat Riski
1001Primary Basis Of Accounting Muhasebenin Temel Esasları
1002Primary Economic EnvironmentTemel Ekonomik Çevre
1003Primary Financial Instruments Temel Finansal Araçlar
1004Primary MarketBirincil Piyasa
1005Primary Objective Temel Hedef, Amaç
1006Primary Reporting Format Temel Raporlama Formatı
1007Principles- Based Approach İlkelere Dayalı Yaklaşım
1008Prior Period Error Önceki Dönem Hatası
1009Privatisation Özelleştirme
1010Pro Forma Proforma/Taslak
1011Pro Rata Basis Oransal Esasa Göre
1012Probable Maximum Loss Olası Zarar Tavanı
1013Production Overheads Genel Üretim Maliyetleri
1014Production Process Üretim Süreci
1015Profit Kar
1016Profit After Tax Vergi Sonrası Kar
1017Profit Allowance Kar İndirimi (Karşılığı)
1018Profit Before Tax Vergi Öncesi Kar
1019Profit Sharing Kar Paylaşımı
1020Profit (Cont.) Kar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir