İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1051Recognition Kayda Alma / Muhasebeleştirme
1052Recognition As An Expense Giderleştirme
1053Recognition Criteria Kayda Alma / Muhasebeleştirme Kriteri
1054Reconciliation Mutabakat Yapma / Teyitleşme
1055Recoverability Geri Kazanılabilirlik
1056Recoverable Geri Kazanılabilir
1057Recoverable Amount Geri Kazanılabilir Tutar
1058Redemption İtfa
1059Refinancing Borcun Yenilenmesi (Borcun Temdidi, Yeniden Finanse Etme)
1060Reformatted Yeniden Düzenlenmiş
1061Regulator Düzenleyici
1062Reimbursement Tazminat (Tazmin Etme)
1063Reinsurance Contract Reasürans Poliçesi
1064Reinsurer Reasürör (Sigortacıyı Sigortalayan)
1065Reinvestment Of Dividends Hisse Senedine Dönüşümlü Temettü
1066Related Parties İlişkili Taraflar
1067Related Party Disclosures İlişkili Taraf Açıklamaları
1068Related Party Transaction İlişkili Tarafla İşlem
1069Relevance Geçerlilik (İlgililik)
1070Reliability Güvenilirlik
1071Reliability Exception Güvenilirlik İstisnası
1072Reliable Measurement Test Güvenilir Ölçüm Testi
1073Remeasurement Yeniden Ölçüm
1074Rendering Of Services Hizmetlerin Sunumu
1075Renewal Rights Yenileme Hakları
1076Reorganisations Yeniden Örgütlenmeler (Düzenlemeler, Yapılandırmalar)
1077Repairs And Maintenance Bakım Ve Onarımlar
1078Repayment Geri Ödeme
1079Replacement Cost Of An Asset Bir Varlığın Yerine Koyma Maliyeti
1080Reportable Segment Raporlanabilir Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir