İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1111Reverse Share Split Nominal Değeri Artırarak Hisse Senetlerini Birleştirme
1112Revised (IAS) Gözden Geçirilmiş (Yeniden Düzenlenmiş)
1113Rewards Associated With A Leased Asset Finansal Kiralamadan Doğan Kazanımlar
1114Right Of Set- Off Mahsup Etme Hakkı
1115Rights İssue Yeni Haklar İçeren İhraç
1116Risk Risk
1117Risk AverseRiskten Kaçınma
1118Risk Based AuditingRiske Dayalı Denetim/Risk Odaklı Denetim
1119Risk LoverRisk Alma
1120Risk Exposure Risk Tutarı
1121Risks Associated With A Leased Asset Finansal Kiralama Konusu Varlıkla İlgili Riskler
1122Roll Back Tutarı Geriye Çekme
1123Roll Forward Tutarı İleriye Taşıma
1124Royalty İsim Hakkı
1125Sale Satış
1126Sale And Leaseback Transaction Satış Ve Geri Kiralama İşlemi
1127Savings Account Tasarruf Hesabı
1128Scope Faaliyet Alanı, İçerik, Kapsam
1129Secondary Segment Information İkincil Bölüm Bilgisi
1130Securities Menkul Kıymetler
1131Securitisation Aktiflere Dayalı Menkul Kıymet İhracı
1132Segment Bölüm, Kısım, İş Dalı, Faaliyet Alanı
1133Segment Assets Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Varlıkları
1134Segment Expense Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Gideri
1135Segment Result Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Performansı
1136Segment Revenue Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Hasılatı
1137Self- Constructed Asset İşletmece İmal (İnşa) Edilen Varlık
1138Self- Insurance Dahili Sigorta İşlemi
1139Selling Price Satış Fiyatı
1140Sensitivity Analysis Duyarlılık Analizi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir