İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1141Separable Assets Ayrılabilir Maddi Duran Varlıklar
1142Separate Financial Statements Bireysel Finansal Tablolar
1143Separately Identifiable Ayrı Olarak Tanımlanabilir
1144Service Cost Hizmet Maliyeti
1145Servicing Liabilites Hizmet Sunma Yükümlülükleri
1146Servicing Rights Hizmet Sunma Hakları
1147Set Of Financial Statements Finansal Tablolar Seti (Takımı)
1148Set- Off, Legal Right Of Mahsup, Yasal Hak Olarak
1149Settle Net= Net Settlement Karşılıklı Netleştirme (Takas Veya Ödemeyle İlgili Netleştirme)
1150Settlement Mahsup Etme, Ödeme
1151Settlement (Of Employee Benefit Obligations) Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerini Ödeme
1152Settlement Date Ödeme (Mahsup) Tarihi
1153Settlement Value Ödeme (Mahsup) Değeri
1154Severally Liable Müşterek Ve Müteselsil Borçlu / Sorumlu
1155Share Hisse, Pay, Hisse Senedi
1156Share Call Options Hisse Alım Opsiyonu
1157Share Capital Sermaye
1158Share Consolidation Hisselerin Birleştirilmesi
1159Share Option Plan Hisse Edinme Hakkına İlişkin Plan
1160Share Premium Hisse Senedi İhraç Primi
1161Share Split Hisse Senedi Bölünmesi
1162Share Warrant Hisse Senedi İlmuhaberi
1163Shareholder Hissedar
1164Shareholder’s Equity Özkaynaklar
1165Shortseller Açığa Satış Yapan
1166Short PositionAçık Pozisyon
1167Short- Term Employee Benefits Kısa Vadeli Personel Sosyal Hakları
1168Significant Influence Önemli Etki
1169Significant Influence Önemli Etkileme Gücü
1170Single Product Enterprise Tek Ürünlü Teşebbüs

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir