İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
91Application Of Requirements Koşulların( Kuralların, Gereklerin) Uygulanması
92Arm’s Length Transaction Piyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem
93Asking Price Teklif Fiyatı
94Assess Değer Biçmek
95Asset Varlık ( Aktif)
96Asset Exchange Transactions Varlık Takas/Değişim İşlemleri
97Assets Acquired Edinilen Varlıklar
98Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund Uzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar
99Associate İştirak
100Auctionİhale
101AuditDenetim
102Audit Report Denetim Raporu
103Authorise (Financial Statements For İssue) Onaylama (Finansal Tabloların Yayınlanması İçin)
104Available- For Sale Financial Assets Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
105Balance Sheet Bilanço
106Balance Sheet Date Bilanço Tarihi
107Balance Sheet Liability Method Bilanço Yükümlülük Metodu
108Bank Banka
109Bank Overdraft Borçlu Cari Hesap
110Bank statementHesap ekstresi
111Bankruptcy İflas
112Basic Earnings Per Share Adi Hisse Başına Kar
113Basis For Conclusions Gerekçe
114BearHisselerin düşeceğini önceden tahmin edip hisseleri elinden çıkaran kişi
115Benchmark Treatment Temel Yöntem
116Benefit Fayda
117Benefit (Cont) Personel Sosyal Yardımları
118Benefit Obligation Sağlanan Faydalara İlişkin Yükümlülükler
119Benefit To Users Kullanıcılara Sağlanan Faydalar
120Best Estimate En İyi Tahmin (Öngörü)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir