İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1171Sinking Fund İtfa Fonu
1172Social Security Sosyal Güvenlik
1173Social Security Contribution Sosyal Güvenlik Yardımı
1174Solvency Borç Ödeme Gücü
1175Special Purpose Entity Özel Amaçlı İşletme
1176Specific İdentification Of Cost Projeye Özgü Maliyetlerin Tesbiti
1177Spin- Off Kısmi Yeniden Yapılandırma
1178Spot Exchange Rate Geçerli (Spot) Kur
1179SpreadAlış-Satış Farkı
1180Stand- Alone Basis Solo Bazda
1181Stand- Alone Entity Solo Bazda Raporlayan İşletme
1182Standart Cost Method Standart Maliyet Yöntemi
1183Standby Letters Of Credit Sınırlı Süreli Teminat Akredifi
1184Standing Interpretation Committee Standartları Yorumlama Komitesi
1185Start- Up Costs Kuruluş/Başlama Maliyetleri
1186State- Controlled Entities Kamu İktisadi Teşebbüsleri
1187Statement Of Cash Flows= Cash Flow Statement Nakit Akış Tablosu
1188Statement Of Changes In Equity Özkaynaklar Değişim Tablosu
1189Statement Of Compliance With IFRSs UFRS’ye Uyum Tablosu
1190Statement Of Income= Income Statement Gelir Tablosu
1191Stewardship Of Management Yönetimin Sorumluluğu
1192Stock Market Menkul Değerler Piyasası/Borsa
1193Stop- Loss Zararı Durdurma Satışı
1194Straight- Line Method Doğrusal Amortisman Yöntemi
1195Straight- Line Method Doğrusal Yöntem
1196Subsidiary Bağlı Ortaklık
1197Subsidies Devlet Yardımları ( Sübvansiyon)
1198Substance Over Form Özün Önceliği
1199Substantively Enacted Yürürlüğe Girmek Üzere Olan (Henüz Yasalaşmamış Ancak Yasalaşacağı Kesine Yakın Olan )
1200Superannuation Scheme Süper Emeklilik Planı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir