İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1201Superseded Versions Yenilenen Kısımlar
1202Supervisory Non- Management Directors İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyeleri
1203Surety Bonds Kefalet Senetleri
1204Surrender Option Sigorta Tazminat Seçeneği
1205Surrender Values Sigorta Tazminat Tutarı
1206Swap Contract Vadeli Takas/Değişim Sözleşmesi
1207Syndication Konsorsiyum (Sendikasyon)
1208Synthetic İnstrument Sentetik Türev Ürün
1209Tainting Cezai Kural İhlali
1210Tangible Asset Maddi Duran Varlık
1211Targeted Exemptions Hedeflenen Muafiyetler
1212Tax Vergi
1213Tax Base Vergiye Esas Değer / Vergi Matrahı
1214Tax Base Of An Asset Or Liability Bir Varlık Veya Borcun Vergiye Esas Değeri/Matrahı
1215Tax Effects Vergi Etkileri
1216Tax Expense (Tax İncome) Vergi Gideri (Vergi Geliri)
1217Tax Liability Vergi Borcu
1218Tax Purposes Vergi Amaçları
1219Tax Rate Vergi Oranı
1220Taxable Profit (Tax Loss) Vergilendirilebilir Mali Kar/Mali Zarar
1221Taxable Temporary Difference Vergilendirilebilir Geçici Fark
1222Temporary Difference Geçici Fark
1223Tender Offer İhale
1224Termination Benefits İşten Çıkarma Tazminatları
1225Tests Goodwill For Impairment Şerefiye Değer Kaybı (Düşüklüğü) Analizleri
1226Theoretical Ex- Rights Value Per Share Hisse Senedi Hakları Kullanıldıktan Sonraki Hisse Başına Teorik Değer
1227Time- Weighting Factor Zaman Ağırlık Faktörü
1228To ‘Manufacture’ Gains Duran Varlık Takas/Değişim Karları
1229Top- Down Test Yukarıdan Aşağıya Hesaplama
1230Total Return Swap Toplam Getirilerin Takası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir