İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1231Trade Date Ticari İşlem Tarihi
1232Trade Receivable Ticari Alacak
1233Trading- Financial Asset Or Liability Held For Trading Ticari (Alım Satım Amacıyla) Amaçla Elde Tutulan Finansal Varlık Veya Borçlar
1234Transaction İşlem
1235Transaction Costs (Financial Instruments) İşlem Maliyetleri (Finansal Araçlar)
1236Transfer Transfer, Devir, Aktarma
1237Transferee Transfer Edilen (Devir Edilen Veya Alan)
1238TransferorTransfer Eden (Devir Eden Veya Veren)
1239Transitional Liability (Defined Benefit Plans) Geçici Yükümlülük (Tanımlanmış Sosyal Güvenlik Planları)
1240Translation Difference Kur Farkı
1241Translation Method Yabancı Para Çevrim Yöntemi
1242Translation Of Foreign Currency Yabancı Paranın (Döviz) Çevrilmesi
1243Translation Of The Financial Statements Finansal Tabloların Bir Başka Para Biriminden İfade Edilmesi
1244Translation Of The Presentation Currency Raporlamada Kullanılan Para Birimi Cinsinden İfade Etme
1245Transparency Şeffaflık
1246Treasury Shares İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisseleri
1247Triggering Event Tetikleyici Olay
1248Trust Activities Özel Amaçlı Vakıf Faaliyetleri
1249Trustee Mütevelli
1250Two- Class Ordinary Shares Farklı Temettü Oranına Sahip Adi Hisse Senetleri
1251Ultimate ConsumerNihai Tüketici
1252Unavoidable CostKaçınılamaz Maliyet, Önlenemeyen Maliyet
1253UncertainlyBelirsizlik
1254Unclassified Balance SheetDüzenlenmemiş Bilanço
1255Uncollectible ReceivablesDeğersiz Alacaklar
1256Unconfirmed L/CTeyidsiz Akreditif
1257Uncontrollable Equity CapitalAna Ortaklık Dışı Özsermaye
1258Uncontrollable ExpensesKontrol Edilemeyen Giderler
1259Uncontrollable Profit or LossAna Ortaklık Dışı Kar-Zarar
1260Uncontrollable RevenuesKontrol Edilemeyen Gelirler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir