İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1291Unreal RentHesapsal Kira
1292Unrepetitive ActivitiesTekrar Edilmeyen Maliyetler
1293Unsecured CreditsTeminatsız Krediler
1294Unsecured ClaimAdi Alacaklar
1295Unsystematic RiskSistematik Olmayan Risk
1296Untied CreditsSerbets Krediler
1297Upper Vertical ConcentrationYukarı Dikey Yoğunlaşma
1298Used GoodsKullanılmış Mallar
1299Useful ExpensesFaydalı Giderler
1300Useful Life Yararlı Ömür
1301Ultimate Controlling Party Nihai Kontrol Gücüne Sahip Taraf
1302Unallocated Surplus Dağıtılmamış Olumlu Fark
1303Unamortised İtfa Edilmemiş
1304Unbundle Unsurların Tek Tek Gösterilmesi
1305Uncertain Event Belirsiz (Kesin Olmayan) Olay
1306Uncollectability Tahsili Şüpheli Duruma Gelme
1307Understandability Anlaşılabilirlik
1308Underwriting Year Poliçe Süresi
1309Undistributed Earnings Dağıtılmamış Kazançlar (Karlar)
1310Undue Cost Or Effort Kesinleşmemiş Maliyet Veya Harcamalar
1311Unearned Finance IncomeKazanılmamış Finansman Geliri
1312Unearned Premiums Kazanılmamış Primler
1313Unguaranteed Residual Value Garanti Edilmemiş Kalıntı Değer
1314Uniform Accounting Policies Tekdüzen Muhasebe Politikaları
1315Unit Of Production Üretim Birimi
1316Unit Trust Tröst Birliği
1317Unit Value Birim Değer
1318Uniting Of Interests Çıkarların Birleştirilmesi
1319Unquoted Borsa Kaydında Olmayan
1320Upstream Transactions Ortaklarla İşlemler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir